fbpx

eco computer

Iameco..คอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด 2 - eco computer

Iameco..คอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด

คอมพิวเตอร์ที่มีกรอบเป็นไม้ชิ้นนี้มีชื่อว่า iameco (อ่านออกเสียงว่า “i-am-eco”) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ต้องบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ทำไมหรือ..ไปดูกันเลยค่ะ...