Iameco..คอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด 13 - eco computer

Iameco..คอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด

คอมพิวเตอร์ที่มีกรอบเป็นไม้ชิ้นนี้มีชื่อว่า iameco (อ่านออกเสียงว่า “i-am-eco”) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ต้องบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ทำไมหรือ..ไปดูกันเลยค่ะ


iameco เป็นผลงานจากความร่วมมือทำงานระหว่างนักออกแบชาวเยอรมัน จากFraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM ในกรุง Berlinและบริษัทจากไอร์แลนด์ ชื่อว่า Irish tech company MicroPro
เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ที่ได้รับ EU Ecolabel
ในขบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์น้อยกว่าการผลิตคอมพิวเตอร์แบบเดิมถึง 70% นอกจากนั้นยังผลิตจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้เป็นส่วนใหญ่ นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์

จอสัมผัสถูกผลิตโดยคำนึงถึง การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอ๊อกไซน์ (a low carbon footprint) 98% ของชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์สามารถนำกลับมาใช้รีไซเคิลได้และอีก 20%สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) ทันทีเพื่อทดแทนชิ้นส่วนต่างๆ วัสดุที่ใช้ไม่มีการปล่อยสารพิษ เมื่อกลายเป็นขยะ

ใช้ระบบระบายความร้อนที่ชื่อว่า Heatsinks แทนพัดลมแบบเดิม ช่วยประหยัดพลังงาน และทำให้คอมพิวเตอร์เงียบสนิท หน้าจอเป็น LED ประหยัดพลังงานได้ 30-40% เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์แบบเดิม ชิ้นส่วนที่สามารถถอดประกอบได้ของกรอบหน้าจอ ทำให้ง่ายในการบำรุงรักษา และการซ่อม เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน มากกว่าจะทิ้งแล้วซื้อชิ้นใหม่
ในบทความต้นฉบับไม่ได้บอกไว้ว่าออกจำหน่ายหรือยัง และตั้งราคาไว้เท่าไรนะคะ อาจจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ก็นับเป็นสิ่งดีๆที่แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกๆอุตสาหกรรมค่ะ …ก็จะรอนะคะ iameco

25550815-165430.jpg

25550815-165436.jpg

25550815-165450.jpg

25550815-165458.jpg

Source : http://inhabitat.com/wooden-framed-iameco-computer-reduces-environmental-impacts/