fbpx

district

7 เรื่องราว “ถนนวิทยุ” ย่านนึงที่ไฮเอนด์ที่สุดในประเทศไทยที่คุณอาจยังไม่รู้ 2 - district

7 เรื่องราว “ถนนวิทยุ” ย่านนึงที่ไฮเอนด์ที่สุดในประเทศไทยที่คุณอาจยังไม่รู้

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถนนวิทยุที่ระยะทางเพียงไม่ถึง 3 กิโลเมตรเส้นนี้จะเป็นถนนสูงมูลค่าที่โดดเด่นที่สุดในประเทศ หากจะพูดก็สามารถเปรียบได้เหมือนถนนฟิฟท์ อเวนิวใ...