fbpx

cycling path

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดถนนสีเขียว..ทางสำหรับจักรยานเท่านั้น รถห้ามวิ่ง 2 - cycling path

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดถนนสีเขียว..ทางสำหรับจักรยานเท่านั้น รถห้ามวิ่ง

การท่าอากาศยานไทย บอกว่าเลนจักรยานที่ทาพื้นผิวด้วยสีเขียวนี้ ใช้พารารับเบอร์ทาทับพื้นผิว เพื่อป้องกันการลื่นไถลในการขับขี่ ในทุกฤดูกาล ในทุกสภาพอากาศ จึงให้ประสบการณ์ที่สนุกในการปั่นมากขึ้น...