fbpx

consciousness

"พิพิธภัณฑ์ของสำนักสงฆ์พุทธโคดม จ.ชลบุรี" บรรยากาศแห่งความเรียบสงบ 2 - consciousness

“พิพิธภัณฑ์ของสำนักสงฆ์พุทธโคดม จ.ชลบุรี” บรรยากาศแห่งความเรียบสงบ

พิพิธภัณฑ์ของสำนักสงฆ์พุทธโคดม จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในงานออกแบบที่สำคัญร่วมกับหมู่กุฏิ โรงเรียนพระสงฆ์ ได้รับการยกย่องในเรื่องการออกแบบที่เข้ากับสภาพแวดล้อม จุดเด่นของงานออกแบบ คือการเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้โครงสร้างเบา และการวางผัง สำหรับศาสนสถานทางพุทธศาสนาในรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบเชิงประเพณีที่ยังคงก่อให้เกิดและรักษาบรรยากาศแห่งความสงบไว้ได้ ...