"พิพิธภัณฑ์ของสำนักสงฆ์พุทธโคดม จ.ชลบุรี" บรรยากาศแห่งความเรียบสงบ 13 - Architecture

“พิพิธภัณฑ์ของสำนักสงฆ์พุทธโคดม จ.ชลบุรี” บรรยากาศแห่งความเรียบสงบ

พิพิธภัณฑ์ของสำนักสงฆ์พุทธโคดม จังหวัดชลบุรี ออกแบบโดย คุณสุริยะ อัทพันศิริรันต์ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น สำหรับเก็บตำราทางพระพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในงานออกแบบที่สำคัญร่วมกับหมู่กุฏิ โรงเรียนพระสงฆ์ ได้รับการยกย่องในเรื่องการออกแบบที่เข้ากับสภาพแวดล้อม จุดเด่นของงานออกแบบ คือการเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้โครงสร้างเบา และการวางผัง สำหรับศาสนสถานทางพุทธศาสนาในรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบเชิงประเพณีที่ยังคงก่อให้เกิดและรักษาบรรยากาศแห่งความสงบไว้ได้ ขอบคุณข้อมูลจาก Daybed Magazine http://www.floornature.com/projects-learning/project-a-museum-of-buddhist-temples-in-thailand-6475/ 


B4

bin (6)

B3

bin (7)

bin (8)

 

B1

b2

9_museumthailandia_popup