fbpx

Clean Water

ระบบกรองน้ำแบบธรรมชาติบำบัด  2 - Clean Water

ระบบกรองน้ำแบบธรรมชาติบำบัด

โครงการ The Clean Water Project คือระบบกรอกน้ำโดยใช้พืชซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการดูดซับสารหนู ก่อนจะนำพืชมา สกัดสารดังกล่าวซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเชมิคอนดักเตอร์ออกจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชาวนาในบังคลาเทศเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้ระบบกรองน้ำนี้...