fbpx

clean energy

ทำไมผู้ที่คิดค้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ได้ ถึงน่าจะขึ้นมารวยที่สุดในโลก 2 - clean energy

ทำไมผู้ที่คิดค้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ได้ ถึงน่าจะขึ้นมารวยที่สุดในโลก

มนุษย์เรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าแบบไร้สายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์ให้แหล่งพลังงานสะอาดได้แบบไม่จำกัดจากแสงอาทิตย์ โชคดีมากที่อุปกรณ์ใช้พลังไฟฟ้า...
MIT ค้นพบวิธีใหม่ที่จะทำให้พลังงานนิวเคลียร์ถูกลง และเป็นจริงได้ง่ายขึ้น 4 - clean energy

MIT ค้นพบวิธีใหม่ที่จะทำให้พลังงานนิวเคลียร์ถูกลง และเป็นจริงได้ง่ายขึ้น

การออกแบบอย่างพลิกโฉมที่ทำให้เครื่องปฏิกรณ์พลังงาน modular fusion ARC reactor มีขนาดเล็กลง แต่สามารถผลิตพลังงานได้มากเท่ากับเครื่องขนาดใหญ่...
Art Energy เปลี่ยนพลังงานเป็นศิลปะ 6 - clean energy

Art Energy เปลี่ยนพลังงานเป็นศิลปะ

หลายปีมานี้ โลกให้ความสนใจกับ "พลังงานสะอาด" เป็นอย่างมาก มันคือการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน กลุ่มศิลปะ จึงรวมตัวกันเพื่อสร้างงาน Installation Art ที่สามารถสร้างพลังงานสะอาด โดยเปลี่ยนพื้นที่แห่งหนึ่งกลางกรุงโคเปนเฮเกนให้เป็นศูนย์กลางของพลังงานที่ยั่งยืนผ่านการประกวดงานออกแบบ...
เครื่องผลิตพลังงานจากลม ที่เป็นชิ้นงานศิลปะ และให้เสียงดนตรีไปพร้อมๆกัน 8 - clean energy

เครื่องผลิตพลังงานจากลม ที่เป็นชิ้นงานศิลปะ และให้เสียงดนตรีไปพร้อมๆกัน

"Sound of Denmark," ออกแบบโดย Laura Mesa Arango และ Rafael Sanchez Herrera เป็นประติมากรรมผลิตพลังงานลม ในขณะเดียวกันก็สร้างเสียงดนตรีที่กำเนิดจากลม ...