fbpx

Class

Craftsmangus Art School โรงเรียนสอนสร้างสรรค์งานเครื่องหนัง 2 - Class

Craftsmangus Art School โรงเรียนสอนสร้างสรรค์งานเครื่องหนัง

เรา คือศิลปินผู้ใช้ผืนหนังแทนผืนผ้าใบ/ เรา คือความลุ่มหลงที่มีต่อกระเป๋า/ เรา นำเอาวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาผลิตเป็นกระเป๋าใบงาม/ เรา เป็นผู้ผลิตรายเล็กที่มีความจริงจังและจริงใจในการสร้างกระเป๋าทุกใบให้ สมบูรณ์แบบ และเรา มุ่งมั่นสร้างบุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้สนใจในงานกระเป๋าหนังแท้ให้มีความรู้เพียบพร้อมที่จะสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาเองได้...