fbpx

Biostamp

Biostamp ..tattoo ทางการแพทย์ ตรวจเช็คสุขภาพติดตัว

Biostamp ..tattoo ทางการแพทย์ ตรวจเช็คสุขภาพติดตัว

นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวัสดุศาสตร์ John Rogers และบริษัทของเขา MC10 ได้พัฒนาแผงวงจรไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้ สามารถติดกับผิวหนังเหมือนกับ tattoo ชั่วคราวที่เราเอามาติดตามตัว เพื่อสร้างลายเท่ๆบนผิวหนัง นั่นเลย เมื่อติดแล้วก็จะสามารถตรวจเช็คสุขภาพของผู้ที่ติด tattoo ได้ มันมีชื่อเรียกว่า Biostamp ...