Hoki Museum เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไม่กี่แห่งในโลกที่อุทิศตนให้กับภาพวาดเหมือนจริง พิพิธภัณฑ์นี้สร้างเสร็จเมื่อปลายปี 2010 นี้เอง ออกแบบโดยบริษัท Nikken Sekkei ที่ประกอบด้วย 4 คน คือ Yamanashi, Nakamoto, Suzuki, Yano

SK00013081 59283 atari Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง ตัั้งแต่ที่จอดรถ เราก็สามารถเห็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์นี้ได้อย่างชัดเจน เหมือนเราเอาท่อสี่เหลี่ยมยาวๆมาวางทับกันไปมา ไม่มีเสาหรือคานที่เรามองเห็นจากภายนอก ทางเดินจากที่จอดรถไปสู่ตัวพิพิธภัณฑ์ก็ทำให้เกิดอาการร้อนเอาการอยู่ เพราะไม่มีต้นไม้อยู่บังแสงแดดเลย แถมยังเป็นทางเดินลาดขึ้น เมื่อเดินเข้าสู่ภายในอาคาร ก็จะพบกับร้านขายของที่ระลึก ที่จะเป็นทางผ่านเข้าไปสู่ตัวห้องจัดแสดงห้องแรกที่เป็นโถงสีขาวที่ยาวมาก โดยผนังด้านหนึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับพื้น เหมือนลอยๆอยู่อย่างนั้นตลอดแนว ไม่มีทั้งเสาและคานที่มาบดบังความงาม จากนั้นห้องแสดงที่เหลือก็จะอยู่ต่ำลงไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นห้องใต้ดินสีดำสนิททั้งห้อง และแสดงงานชิ้นที่ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียว

hoki entrance Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki gallery 2 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki gallery 1 2 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki gallery 1 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki stair 1 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki museum by nikken sekkei 83 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki stair 2 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki 06 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki museum by nikken sekkei 13 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki museum by nikken sekkei 23 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

hoki museum by nikken sekkei 43 Hoki Museum พิพิธภัณฑ์แห่งภาพวาดเหมือนจริง

No more articles