แสนสิริ รวมพลัง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าฝ่าวิกฤติ COVID-19 ประกาศนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” กางแผนเชิงรุกและเชิงรับ ลุยมาตรการสูงสุด ขยายความห่วงใยทุกระดับวงจรธุรกิจและสังคม “นักรบบริการ” แม่บ้าน-รปภ.-ทีมช่าง และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 13 - covid-19

แสนสิริ รวมพลัง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าฝ่าวิกฤติ COVID-19 ประกาศนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” กางแผนเชิงรุกและเชิงรับ ลุยมาตรการสูงสุด ขยายความห่วงใยทุกระดับวงจรธุรกิจและสังคม “นักรบบริการ” แม่บ้าน-รปภ.-ทีมช่าง และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

กางแผนเชิงรุกและเชิงรับ ลุยมาตรการสูงสุด ขยายความห่วงใยทุกระดับวงจรธุรกิจและสังคม “นักรบบริการ” แม่บ้าน-รปภ.-ทีมช่าง และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

 • ยกระดับความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุดด้วย 3 มาตรการ ป้องกัน ดูแล และรับมือ ครอบคลุมความสะอาด การอำนวยความสะดวก และการเตรียมความพร้อมแบบเต็มขั้น
 • รักษามาตรฐานการดูแล “ครอบครัวแสนสิริ” ครอบคลุมทุก Business Ecosystem ตั้งแต่ลูกบ้านกว่า 100,000 ครอบครัว ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และ สังคม คือ หัวใจสำคัญ
 • วางแผนเชิงรุกแบบ OmniChannel ชู 5 มาตรการเด่น มอบความสะดวกลูกค้าเรียลดีมานด์ในทุกแพลตฟอร์ม และเยียวยาลูกค้าใหม่ : MultiChannels, Online Booking, แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน กู้ง่าย ได้บ้าน และ เยี่ยมชมโครงการแบบ Private Tour
 • แสนสิริ ห่วงใยชีวิตและความปลอดภัยของทุกคน จัดตั้ง Sansiri Care Relief Fund โดยคณะผู้บริหารร่วมบริจาคเงิน 5 ล้านบาท และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ “หน่วยรบบริการ” แม่บ้าน-รปภ.-ทีมช่าง ฮีโร่ผู้เสียสละอยู่เบื้องหลังของการดูแลด้วยใจ พร้อมช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานที่ได้ผลกระทบจาก COVID19

8 เมษายน 2563  “แสนสิริ” รวมพลัง “พลัส พร็อพเพอร์ตี้” เดินหน้าฝ่าวิกฤติ COVID-19 ประกาศนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” ตระหนักครอบคลุมภาพรวมวงจรการดำเนินธุรกิจ (Business Ecosystem) และสังคม ตั้งแต่ลูกบ้านกว่า 100,000 ครอบครัว ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรและสังคม ยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุดรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กางแผนเชิงรุกและเชิงรับกับ 3 มาตรการ ป้องกัน ดูแล และรับมือ ครอบคลุมความสะอาด การอำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมแบบเต็มขั้นที่เริ่มดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่มกราคม 63 ขานรับนโยบายรัฐสนับสนุนนโยบาย Social Distancing รองรับลูกค้าเรียลดีมานด์ในทุกแพลตฟอร์ม การเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าใหม่ ตลอดจนดูแลห่วงใย“นักรบบริการ” พนักงานหน่วยบริการด่านหน้าของการเผชิญความเสี่ยงในทุกๆวัน ผู้อยู่เบื้องหลังและเสียสละเพื่อดูแลความปลอดภัยและอุ่นใจสุงสุดแก่ลูกค้าและประโยชน์ส่วนรวม

แสนสิริ รวมพลัง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าฝ่าวิกฤติ COVID-19 ประกาศนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” กางแผนเชิงรุกและเชิงรับ ลุยมาตรการสูงสุด ขยายความห่วงใยทุกระดับวงจรธุรกิจและสังคม “นักรบบริการ” แม่บ้าน-รปภ.-ทีมช่าง และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 14 - covid-19

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แสนสิริ ได้ร่วมมือกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” ครอบคลุมภาพรวมวงจรการดำเนินธุรกิจ (Business Ecosystem) ด้วยการนำแนวคิดวิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan – BCP) มาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมยกระดับมาตรการทั้งแผนเชิงรุกและเชิงรับเพื่อรับมือสถานการณ์แพร่การระบาด ที่เพิ่มขึ้นของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยมาตรการเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจแบบเต็มขั้นแก่ครอบครัวแสนสิริ ผู้มีส่วนร่วมกับองค์กรในทุกระดับตั้งแต่ลูกบ้าน ลูกค้า พันธมิตร ตลอดจนคนงานก่อสร้าง แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เรากำลังดูแลกว่า 100,000 ครอบครัว ทุกคนเป็นครอบครัวของแสนสิริ และดึงทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่มาใช้ เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุด ด้วย 3 มาตรการสูงสุดในการป้องกัน ดูแล และรับมือ ที่ครอบคลุมด้านความสะอาด การอำนวยความสะดวก และการเตรียมความพร้อมซึ่งครอบคลุมอย่างเคร่งครัดในทุก brand touch points ที่โครงการแสนสิริทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ รวมถึง SIRI CAMPUS สำนักงานใหญ่ เพื่อดูแลลูกบ้านและพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด มาตรการความสะอาดปลอดภัย ที่ยกระดับเข้มข้นขึ้นทุกวันนี้ จะเป็น New Normal ที่องค์กรกำหนดให้เป็นมาตรฐาน การดูแลโครงการของเราทั้งในวันนี้และอนาคต เพื่อให้ครอบครัวแสนสิริ อุ่นใจและปลอดภัยที่สุด”

แผนเชิงรับ 3 มาตรการดูแลลูกค้า รับมือสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID– 19

 • มาตรการป้องกัน ยกระดับมาตรการทำความสะอาดและความปลอดภภัยแบบเต็มขึ้นสูงสุด
  โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน(protocal) เพื่อควบคุมมาตรฐานและกำกับดูแลในทุกหน่วยงานและพื้นที่ปฎิบัติงาน สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ร่วมมือกับพันธมิตรดูแลทั้งวิศวกรโครงการ คนงานก่อสร้าง ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากตลอดเวลาปฏิบัติงาน พร้อมจัดเจลแอลกอฮอล์ โครงการที่สร้างเสร็จพร้อมส่งมอบและโอนแก่ลูกค้า เช็ดและทำความสะอาดห้องและบ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง อบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนการตรวจรับมอบที่อยู่อาศัย พร้อมป้ายรับรองผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อย  เพื่อมั่นใจ ปลอดภัยและอุ่นใจสูงสุดโครงการที่มีลูกบ้านพักอาศัยภายใต้การบริหารของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ สำนักงานขายทั่วประเทศ และ SIRI CAMPUS สำนักงานใหญ่ คัดกรองวัดไข้วัดอุณหภูมิลูกบ้านและพนักงานที่ให้บริการทุกคนเพื่อคัดกรองผู้ป่วย แจกหน้ากากอนามัย สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและล้างมือก่อนการให้บริการทุกครั้ง พร้อมจัดเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งในโครงการ สำนักงานขาย พื้นที่ส่วนกลาง ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ทุก 1-2 ชั่วโมง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนในโครงการ ตลอดจนป้อมรปภ. ห้องพักแม่บ้าน ห้องและบ้านตัวอย่าง พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานนิติ สำนักงานช่าง นอกจากนี้ สำหรับสำนักงานขาย ทำความสะอาดพื้นที่ตลอดชุดโต๊ะเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่มีลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ เพื่อเตรียมรับลูกค้าใหม่ เสริฟน้ำขวดส่วนตัว และจัดแอลกอฮอลล์พกพาสำหรับพนักงานขาย เมื่อพาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ
 • มาตรการดูแล อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแก่ลูกบ้านกับ Sansiri Privilege ยกระดับการให้บริการตั้งแต่ บริการทำความสะอาด การดูแลสุขภาพ และความสะดวกในการสั่งสินค้า Delivery ของ Sansiri Family ใน Home Service Application Virtual Hospital บริการปรึกษาแพทย์แบบออนไลน์ฟรี จากโรงพยาบาลสมิติเวช พร้อมบริการส่งยาฟรีและส่วนลดค่ายา 20% ตลอดจนบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในที่พักอาศัยพร้อมส่วนลด 5% และการจัดเตรียมตู้จำหน่ายสินค้าประจำแต่ละโครงการจำหน่ายเฉพาะสินค้าและของใช้จำเป็น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร
  เจลล้างมือ ปลากระป๋อง นม เป็นต้น
 • มาตรการรับมือ จัดมาตรการดูแลลูกค้าที่ต้องกักตัว 14 วันในที่พักอาศัยให้ใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องออกมาภายนอกที่พักอาศัยตลอดระยะเวลา เช่น จัดทำคู่มือ QR code
  การดูแลตัวเองแก่ลูกบ้าน การอำนวยความสะดวกจัดส่งอาหาร การซื้อของจากซูเปอร์ หรือจัดส่งของอื่นๆไปยังหน้าห้องลูกบ้านแบบ Contactless Delivery 2 ช่วงเวลา เช้าและเย็น การจัดการเก็บขยะ วันละ 2 รอบ ให้กับลูกบ้านเพื่อลดอัตราความเสี่ยง รวมถึง แจ้งเตือนลูกบ้านให้เข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้งหลังจากผ่านช่วงระยะเวลากักตัว 14 วัน อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนหากต้องการพบแพทย์ ตั้งแต่การจัดการลิฟท์ และทำความสะอาดลิฟท์ทันทีหลังจากลูกบ้านใช้บริการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกขนย้ายผู้ป่วยหากพบการติดเชื้อ

“นอกจากมาตรการเชิงรับ ที่แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้วางมาตรการร่วมกันแล้ว เรายังได้วางมาตรการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Omni-Channel ครบวงจร ตอบโจทย์ลูกค้าคนรุ่นใหม่ รวมถึงตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้สื่อบนหลากหลายแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเรียลดีมานด์รายใหม่ที่ยังรองรับในช่วงสภาวการณ์ COVID-19 รวมถึงช่วยเหลือลูกค้าให้ลูกค้ามีบ้านได้ง่ายขึ้นอีกด้วย บริษัทฯ ยังเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกค้าด้วยมาตรการความปลอดภัยสุงสุดแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการและการขายที่สำนักงานขายในทุกวัน ด้วยมาตรการ Private Tour เยี่ยมชมโครงการ ไม่ปะปนกับลูกค้ารายอื่นโดยมีเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing”

แสนสิริ รวมพลัง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าฝ่าวิกฤติ COVID-19 ประกาศนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” กางแผนเชิงรุกและเชิงรับ ลุยมาตรการสูงสุด ขยายความห่วงใยทุกระดับวงจรธุรกิจและสังคม “นักรบบริการ” แม่บ้าน-รปภ.-ทีมช่าง และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 17 - covid-19

แผนเชิงรุก 5 มาตรการดูแลลูกค้า รับมือสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID– 19

 • Multichannel and Online Booking ซื้อขายครบในทุกช่องทาง ผ่าน Virtual Sales ช่องทางในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสอบถามและเยี่ยมชมโครงการเสมือนลูกค้าได้ไปชมโครงการจริง อาทิ Sansiri LINE Official Account, Facebook @Sansiri PLC, เว็บไซต์ www.sansiri.com, และในช่องทางใหม่ “24 Hrs. Online Booking” พรีเซลแบบออนไลน์เรียลไทม์ 100%  ครั้งแรกในไทย
 • แสนสิริ ผ่อนให้ 24 เดือน (ตั้งแต่ 3   เม.ย. – 30 มิ.ย. 63) เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีบ้านง่าย ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนที่อยู่อาศัยได้นานตลอดระเวลา 2 ปี เพราะแสนสิริผ่อนให้ ทั้งต้น ทั้งดอก นานสูงสุด 24 เดือน ครอบคลุมถึง 62 โครงการพร้อมอยู่ ทั่วประเทศ พร้อมฟรีค่าโอนและค่าจดจำนอง ฟรีค่าส่วนกลาง พร้อมโปรโมชั่นในทุกโครงการ อาทิ ฟรีค่าส่วนกลางนานสูงสุด 1 ปี พร้อมรับ Gift Voucher สูงสุด 100,000 บาท สำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม และฟรีค่าส่วนกลางนาน 2 ปี สำหรับคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่
 • กู้ง่าย ได้บ้าน ผนึกพันธมิตรทางการเงินชั้นนำ ให้บริการคำปรึกษาด้านการเงิน เพื่อให้ลูกค้ามีบ้านได้เป็นของตัวเองง่ายขึ้น ตลอดจนวางแผนทางการเงินในการซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการจากแสนสิริ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลเคล็ดลับด้านการเงิน ที่ครบทุกด้านการตัดสินใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเตรียมตัวได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ที่รวบรวมเอาอินไซต์ข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาเพื่อดูแลอยู่เคียงข้างลูกค้าตั้งแต่วันแรกไปจนกระทั่งได้รับการอนุมัติการกู้จากธนาคาร
 • Private Tour มาตรการล่าสุดด้านความปลอดภัย สำหรับลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการแบบ By Appointment เยี่ยมชมโครงการที่สำนักงานขายดดยนัดหมายล่วงหน้า ยกระดับให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อความอุ่นใจและปลอดภัยสูงสุด โดยมีเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing

“นอกเหนือจากมาตรการป้องกันและดูแลเช่นเดียวกับผู้อยู่อาศัยในโครงการแสนสิริแล้ว ด้านการ
ดูแลพนักงานของแสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้
ที่ SIRI CAMPUS สำนักงานใหญ่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซน จุดคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ ปฏิบัติงาน ส่งเสริม Social Distancing ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน Work from Home หรือ Work from Site ใกล้บ้าน สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงจากการเดินทางสาธารณะ แบ่งช่วงเวลาการรับประมานอาหารเพื่อลดความหนาแน่น ตลอดจนช้อนและภาชนะแยกชุด จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ (COVID-Info) เพื่อรับมือและให้คำปรึกษากับพนักงานและพันธมิตรที่มีความกังวลอย่างทันท่วงที ตลอดจนสวัสดิการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมดูแลรักษาค่าพยาบาลให้ทั้งหมดหากพบพนักงานติดเชื้อ ให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยงด้วย และส่งเสริม Social Distancing ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 พนักงานของเราบางส่วนผู้เป็น “นักรบบริการ”ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้เป็นด่านหน้าของการเผชิญความเสี่ยงกับกองทัพไวรัสในทุกๆวันและอยู่เบื้องหลังเสียสละตนเพื่อดูแลความปลอดภัยและอุ่นใจสุงสุดแก่ลูกค้าและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อมอบความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุดแก่ลูกบ้านกว่า 100,000 ครอบครัวและลูกค้าทุกท่าน เราขอขอบคุณพนักงานทุกท่านผู้อยู่เบื้องหลังจากใจ และนอกจากพนักงานแสนสิริและพลัส
พร็พเพอร์ตี้แล้ว เรายังขยายการดูแลความห่วงใยไปถึงพนักงานของพันธมิตรอย่าง แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และทีมช่าง แม้ในปัจจุบันจะยังไม่พบว่าพนักงานของแสนสิริและพลัส
พร็อพเพอร์ตี้ หรือพนักงานจากบริษัทพันธมิตรธุรกิจติดเชื้อแต่อย่างใด แต่เมื่อตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะตามมา แสนสิริ จึงจัดตั้ง Sansiri Care Relief Fund โดยเงินบริจาคจากคณะผู้บริหารเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท เพื่อการดูแลครอบครัวของพนักงานผู้ได้ผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส COVID19 หรือตกงานเพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจ แสนสิริขอบคุณทุกความเชื่อมั่น และความไว้วางใจที่มอบให้เรามาโดยตลอด เราสัญญาว่าจะเดินหน้าพัฒนาและรักษามาตรฐานในการดูแลครอบครัวแสนสิริทุกคน เพราะความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด” นายอุทัยกล่าว

#SansiriCare  #เพราะเราห่วงใย

แสนสิริ รวมพลัง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าฝ่าวิกฤติ COVID-19 ประกาศนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” กางแผนเชิงรุกและเชิงรับ ลุยมาตรการสูงสุด ขยายความห่วงใยทุกระดับวงจรธุรกิจและสังคม “นักรบบริการ” แม่บ้าน-รปภ.-ทีมช่าง และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 18 - covid-19

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า