When life gives you a wheelchair, find a skatepark 13 - extreme

When life gives you a wheelchair, find a skatepark

Aeron Fotheringham ชายวัยอายุ 21ปี ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจของคนนั่ง wheelchair เพราะเค้าเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของกระดูกสันหลัง จึงส่งผลต่อขาและการเดิน ต้องใช้ walker ตั้งแต่เด็ก Aeron ไม่เคยให้ขาของเค้ามาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตต้ังแต่เด็ก เค้าคิดว่าสิงที่เด็กคนอื่นทำได้เค้าก็ต้องทำได้ วันแรกที่เค้าได้รับ walker เค้าก็พยายามใช้มันวิ่งและวิ่งได้ในวันนั้น


เค้าเริ่มหัดเล่น skate ตอน 8 ขวบ เค้าเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ สองสามครั้ง BMX free style competitions ช่วงปี 2005

Aeron สามารถพัฒนาฝึกฝนตัวเองให้ทำท่าต่างๆในการเล่น skate ได้เหมือนคนปกติ ไม่ว่าจะเป็น front flip , back flip , double front flip ฯลฯ

Aeron Fotheringham อาจจะเป็นกำลังใจให้ผู้คนอีกหลายคนที่คิดว่า ความไม่สมบรูณ์ของร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต มองโลกในแง่ดีและพยายามก้าวต่อไป กับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน

Screen Shot 2013-11-29 at 3.07.05 PM

Screen Shot 2013-11-29 at 3.07.55 PM

Screen Shot 2013-11-29 at 3.08.31 PM

Screen Shot 2013-11-29 at 3.09.02 PM

Screen Shot 2013-11-29 at 3.09.21 PM

Screen Shot 2013-11-29 at 3.10.13 PM

source : www.aaronfotheringham.com , instagram.com/aaronwheelz

jewelryandaccessories