We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 21 Feb 2017

2,495
Views
17 Feb 2012

Wash & Coffee ร้านซักผ้าที่ไม่ธรรมดา

เวลานี้จะทำธุรกิจอะไรมันต้องมีความแตกต่างถึงจะเกิด!! เพื่อนๆ iUrban ลองมาดูร้านซักผ้าใน Amsterdam กันดีกว่าว่าที่นั่นสร้างความต่าง ที่ก่อให้เกิดจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น Wash & Coffee

Wash & Coffee ร้านซักท่ีไม่ธรรมดา โดยที่ร้านนี้นอกจากจะมีบริการตู้เครื่องซักผ้า ผงซักฟอก โต๊ะรีดผ้าแล้ว ยังมีชา กาแฟ ขนม bakery ไว้ให้ลูกค้าระหว่างรอด้วย มุมนั่งอ่านหนังสือ นั่งทำงาน เหมือนเอาร้านกาแฟมารวมกันร้านซักผ้า เรียกว่า 2 in 1 ส่วนบริการฟรีที่ร้าน Wash & Coffee มีให้คือ WiFi นอกจากลูกค้าที่ต้องการนำผ้ามาซักแล้ว ยังมีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส่วนของร้านกาแฟ source :http://www.wash-coffee.nl

 

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-