พระสุรเสียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "สัญญาณจากฟ้า VR009" ดูแล้วขนลุก 13 - beloved king

พระสุรเสียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สัญญาณจากฟ้า VR009” ดูแล้วขนลุก

สัญญาณจากฟ้า VR009

ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสว­ันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2557 เรื่อง “สัญญาณจากฟ้า VR009” โดย สำนักงาน กสทช.


ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “สัญญาณจากฟ้าVR009” จำลองจากเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจริง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยพระองค์ท่านทรงติดตามเหตุการณ์และพระรา­ชทานคำแนะนำ ในการแก้ปัญหาสัญญาณวิทยุขาดหายให้กับเจ้า­หน้าที่อาสาสมัครอาสากู้ภัยด้วยพระองค์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนพระองค์ท่านเอง ซึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใน­ครั้งนั้น ทำให้ปวงชนชาวไทยสามารถผ่านเหตุการณ์อั­นยากลำบากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มาได้

พระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่หัว (VR009)

คลิปพระสุรเสียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 (VR009) เชิญชมครับ

อย่างหนึงที่สงสัย ในขณะที่สมัยนี้การสื่อสารสะดวกมากกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่า แต่พวกเราใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกันอยู่ ทุกคนทำได้ ทั้ง Social Media และทุกที่ มาร่วมกันใช้สื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมกันเถอะครับ