Innovative Project Proposes Billboard Structures as Living Space for the Homeless

ปัญหาสังคมในเมืองใหญ่ที่นับวันก็จะมีมากขึ้นตามการเติบโต และการพัฒนา ยิ่งสังคมเจริญขึ้น ก็ยิ่งมีผู้ไร้บ้านมากขึ้น บริษัทออกแบบสัญชาติ สโลวาเกีย จึงได้พัฒนา The Gregory Project เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยทางเลือกให้กับคนไร้บ้าน โดยการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับป้ายโฆษณา ให้ป้ายโฆษณามีโครงสร้างเป็นที่อยู่อาศัยไปด้วย
ตามเมืองใหญ่ๆเต็มไปด้วยป้ายโฆษณามากมายซึ่งต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก และใช้เงินจำนวนมากเพื่อบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี แล้วทำไม ไม่ให้มันเป็นที่อยู่อาศัยไปด้วยซะเลย ด้วยพื้นที่เท่าเดิม การบำรุงรักษาเท่าเดิม แต่ได้ที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น
โดยการใช้พื้นที่ภายในของโครงสร้างป้าย ตกแต่งภายในเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีลักษณะพื้นที่ เป็นสามเหลี่ยม ตามลักษณะโครงป้าย floorplanประกอบไปด้วยพื้นที่นั่งเล่น ครัว ที่ใช้พื้นที่ติดไปกับผนัง โต๊ะทำงานพร้อมกับเก้าอี้ 2ตัว ห้องนอน ห้องน้ำ บันไดเล็กๆที่ด้านหลังเป็นห้องเก็บของ และเป็นทางขึ้นไปสู่เตียงนอน
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบ้านก็ได้มาจากค่าโฆษณาที่จ่ายให้กับป้ายนั่นเอง..เป็นความตั้งใจที่ดี และเป็นไอเดียที่ดี แต่ก็น่าจะติดขัดปัญหาหลายด้าน ทั้งกฎหมายการใช้พื้นที่ และเจ้าของพื้นที่เอง ที่คงสบายใจมากกว่า ที่จะให้เป็นป้ายโฆษณาอย่างเดียว เพราะเกรงว่า เมื่อกลายเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว มีคนเข้ามาอยู่ แต่เมื่อจะขอพื้นที่คืน มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนตอนให้เข้ามา..

20140712 171516 62116755 ใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณา เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

20140712 171516 62116685 ใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณา เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

20140712 171527 62127915 ใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณา เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

20140712 171528 62128042 ใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณา เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

20140712 171527 62127973 ใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณา เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

20140712 171528 62128163 ใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณา เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

20140712 171528 62128103 ใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณา เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

20140712 181423 65663729 ใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณา เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

20140712 181423 65663536 ใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณา เป็นที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

Read more. : http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/design-develop-gregory-project

No more articles