The Unhappiness Repairer ซ่อมความทุกข์ 13 - happiness

The Unhappiness Repairer ซ่อมความทุกข์

หากคุณเกิดอาการซึมเศร้าอย่างหนักจนพาลคิดไปว่าตัวเองเป็นโรคจิต จะหันหน้าไปปรึกษาใครก็ไม่มีใครสน โปรเจ็กต์ห้องจิตบำบัดเคลื่อนที่ที่ใช้การดีไซน์มาแก้ปัญหาการเข้าถึงการบำบัดทางจิตของผู้คนที่มีชื่อว่า The Unhappiness Repairer โดย Silvia Neretti ซึ่งเคยไปอวดโฉมในงาน Dutch Design Week มาแล้วอาจช่วยคุณได้ในการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข โดยเจ้าของผลงาน ได้เกิดคำถามว่า if it’s possible to design happiness? ความสุขนั้นเราสามารถออกแบบมันได้ไหม ? สำหรับเมืองไทยเมืองแห่งศาสนาพุทธอาจใช้วิธีนี้ไม่ค่อยได้ผลหรือเปล่าในการบำบัดทุกข์? ต้องลองดูกัน via:http://popupcity.net/the-unhappiness-repairer-a-pop-up-psychotherapy-office/


The-Unhappiness-Repairer-4

45

Popup

The-Unhappiness-Repairer-3

Ingrid