งานศิลปะ งานสร้างสรรค์บนโลกใบนี้ มักมีเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเรื่อยๆ วันนี้ iUrban เลยมีงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทางเทคโนโลยีของมนุษย์ ไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไง

เมื่อศิลปินสาว Kei Rathbones ได้ใช้เครื่องพิมพ์ดีดสร้างงานศิลปะ 2 มิติขึ้นที่เกิดจากการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด แทนที่จะใช้ดินสอ หรือ ปากกาวาดรูปขึ้นมา กลับใช้พิมพ์ดีด  เมื่อมองเข้าไปใกล้ๆรูปภาพของเธอแล้วจะพบตัวอักษรมากมายในงานของเธอ ผลงานของเธอได้ถูกตีพิมพ์บนปกนิตยสารอย่างแพร่หลาย

Keira Rathbones Typewriter Art Typewriter Art ศิลปะจากพิมพ์ดีด Keira Rathbones Typewriter Art 1 Typewriter Art ศิลปะจากพิมพ์ดีด

Keira Rathbones Typewriter Art 1 Typewriter Art ศิลปะจากพิมพ์ดีด Keira Rathbones Typewriter Art 2 Typewriter Art ศิลปะจากพิมพ์ดีด Keira Rathbones Typewriter Art 3 Typewriter Art ศิลปะจากพิมพ์ดีด Keira Rathbones Typewriter Art 4 Typewriter Art ศิลปะจากพิมพ์ดีด

No more articles