fbpx

TIME-LINE Clock by You Haeyon

การออกแบบนาฬิกาจะทำให้เรียบง่ายมากไปกว่านี้ได้ไหม ทุกวันนี้รูปแบบนาฬิกาที่เรียบง่าย ก็แทบไม่มีอะไรบนหน้าปัทม์แล้ว นอกจากเข็มเพียง 2อัน ถ้าคิดแบบนี้ ก็ต้องดูงานชิ้นนี้ก่อน TIME-LINE clock ผลงานของ You Haeyon มันเหลือเข็มแค่อันเดียว เป็นเข็มชั่วโมงและ ไฟจุดเล็กๆจากหลอด LED เพียงเท่านั้น เป็นแนวคิดนาฬิกาที่ต้องการบอกเวลาแบบเรียบง่ายสุดๆ

TIME-LINE clock มีเข็มเพียงอันเดียว ไม่มีพื้นหลัง ไม่มีกรอบ ไม่มีตัวเลข ไฟดวงเล็กๆจากหลอด LED ทำหน้าที่บอกนาที ภายในมี GPS timer ติดตั้ง ซึ่งจะปรับเวลาอัตโนมัติทั้งเข็มบอกชั่วโมงและนาที เพื่อบอกเวลาปัจจุบันของสถานที่นั้นๆ ..เก๋..ล้ำ..จริงๆ

Designer : You Haeyon

25551225 193241 TIME LINE clock..เรียบง่ายสุดๆ ทั้งชิ้นมีแต่เข็มอันเดียวจริงๆ

/

25551225 194829 TIME LINE clock..เรียบง่ายสุดๆ ทั้งชิ้นมีแต่เข็มอันเดียวจริงๆ

25551225 194900 TIME LINE clock..เรียบง่ายสุดๆ ทั้งชิ้นมีแต่เข็มอันเดียวจริงๆ

No more articles