fbpx

DuffyLondon’s new Swing Table turns even the most boring board meeting or an everyday meal into a fun affair ….

ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องประชุมมันช่างน่าเบื่อ แล้วก็เครียดเหลือเกิน ลองดูเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ อาจเปลี่ยนความรู้สึกให้อยากเข้าประชุมบ่อยๆ ก็ เฟอร์นิเจอร์โต๊ะประชุมชิ้นนี้ เก้าอี้ทุกตัว มันเป็นชิงช้า ให้ผู้เข้าประชุมได้สนุกกับการแกว่งไกว ไปมา ขณะที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องประชุม อาจได้ไอเดียดีๆจากการประชุมด้วยโต๊ะประชุมแบบนี้ก็ได้นะ หัวสมองมันน่าจะแล่นกว่านะในบรรยากาศสนุกๆแบบนี้อ่ะ
Swing Table โต๊ะประชุมชิงช้า ชิ้นนี้ เป็นผลงานของ DuffyLondon เป็นเฟอร์นิเจอร์ stand-alone ที่สามารถประกอบเองได้ง่ายๆในห้องไหนก็ได้ ..น่าสนใจมากเลยนะ โต๊ะประชุมแบบนี้

25550913 203257 โต๊ะประชุมชิงช้า...เปลียนการประชุมที่น่าเบื่อเป็นกิจกรรมสนุกๆ

25550913 203305 โต๊ะประชุมชิงช้า...เปลียนการประชุมที่น่าเบื่อเป็นกิจกรรมสนุกๆ

25550913 203312 โต๊ะประชุมชิงช้า...เปลียนการประชุมที่น่าเบื่อเป็นกิจกรรมสนุกๆ

25550913 203317 โต๊ะประชุมชิงช้า...เปลียนการประชุมที่น่าเบื่อเป็นกิจกรรมสนุกๆ

ที่มา : http://inhabitat.com/duffylondons-fun-swing-table-suspends-guests-from-swaying-seats/

No more articles