STAMP BY ME สแตมป์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ 13 - DIY

STAMP BY ME สแตมป์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่

Molly Rausch ศิลปินสาวชาวอเมริกัน คือหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิในการครอบครองสัญลักษณ์แห่งโลกเชื่องช้าน้้น เริ่มแรกสแตมป์ที่เธอมีอยู่ในมือนั้นมาจากการสะสมของคุณพ่อ แต่เมื่อถึงวันที่ได้กลายเป็นเจ้าของ แทนที่เธอจะเก็บไว้ในสมุดสะสมเหมือนคนอื่นๆ เธอกลับมองเห็นเรื่องราวบางอย่างที่สแตมป์กำลังเล่า และแน่นอน เธออยากบอกต่อ พู่กันถูกใช้แทนนามปากกา สีน้ำถูกใช้แทนหมึก เธอสร้างงานศิลปะโดยการนำสแตมป์มาปะติดลงบนกระดาษ ก่อนจะวาดต่อเติมโดยใช้จินตนาการส่วนตัว รูปภาพในสแตมป์ที่ถูกจำกัดเรื่องของขนาด ได้ถูกวาดขยายจนเห็นบรรยากาศอย่างมีลูกเล่น การที่เธอพยายามเล่าเรื่องราวในสแตมป์แต่ละดวงผ่านปลายพู่กัน มันก็คล้ายกับการเขียนจมหมายอยู่เหมือนกัน ขอบคุณข้อมูลจาก A Day Magazine


318037_333177570087383_1375546615_n

10330262_681746785230458_6693522907501019483_n

420137_286808214724319_1517791734_n

426070_286808164724324_299844655_n

wewe

424003_286808261390981_1466718788_n

dss

526017_296715507066923_813838649_n

426953_286808274724313_2089929229_n

1005057_499538466784625_1477291527_n

530956_406978646040608_1225422269_n