Spectacular Furniture Collection Inspired by Fiat 500

สำหรับนักสะสมรถ หรือคนชอบรถ Fiat 500 …Fiat ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากรถ Fiat 500 และนำไปแสดงในงาน Milan International Furniture Fair ออกแบบโดย Meritalia และ น้องชายของประธาน Fiat ชื่อ Lapo Elkann เฟอร์นิเจอร์ในชุดประกอบด้วย โต๊ะปิคนิค, console, sofa ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากรถ Fiat 500 ในปี 1957
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด เพียงแต่เอาดีไซน์รถเฟียต 500 มา ไม่ได้เอารถมาหั่นจริงๆ ดังนั้น คนรัก Fiat 500 ก็ไม่ต้องหัวใจสลายนะคะ ถ้าไม่สามารถหาซื้อ Fiat 500 จริงๆมาเก็บไว้ ก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์ Fiat 500 ละกัน … ^__^

25560325 160706 เฟอร์นิเจอร์ จากรถ Fiat 500

25560325 160717 เฟอร์นิเจอร์ จากรถ Fiat 500

25560325 160734 เฟอร์นิเจอร์ จากรถ Fiat 500

25560325 160742 เฟอร์นิเจอร์ จากรถ Fiat 500

25560325 160750 เฟอร์นิเจอร์ จากรถ Fiat 500

25560325 160800 เฟอร์นิเจอร์ จากรถ Fiat 500

25560325 160805 เฟอร์นิเจอร์ จากรถ Fiat 500

25560325 160810 เฟอร์นิเจอร์ จากรถ Fiat 500

ที่มา : http://freshome.com/2011/04/18/spectacular-furniture-collection-inspired-by-fiat-500/

No more articles