Shadow Chair..เก้าอี้นี้ มีเงาตลอดเวลา 13 -

Shadow Chair..เก้าอี้นี้ มีเงาตลอดเวลา

เมื่อเห็นเก้าอี้นี้แต่แรก  ก็ให้สงสัยว่ามันจะนั่งไปได้อย่างไร มีแค่ 2 ขาแบบนี้ แต่เมื่อเข้ามาดูกันใกล้ๆ จึงได้ถึงบางอ้อ… เป็นความฉลาดล้ำของผู้ออกแบบ ที่สร้างเงาขึ้นมาเป็นส่วน support และไม่ต้องการอีก 2 ขาที่เหลือ ได้เก้าอี้รูปทรงแปลกตา  ไม่ใช่สิ…สดุดตา มากกว่า..เก๋ค่ะ ..นั่งได้ ไม่ต้องกลัวหกคะเมน ตีลังกา ^ ^


แต่ถ้ารู้ราคา ก็อาจจะหกคะเมนตีลังกา ได้ 600£. ซื้อได้ที่ http://www.1designperday.com/2012/05/27/shadow-illusion/

5555

 

d5b818095d9df9abdb73b6d943b84058a6662f7758071735a4bd29eb1613b20c35f32720b48fa1f6bf7b2fca960a0ff421426b7d0f83be2ff162aaba34a54aa4