Marco Casagrande สถาปนิกชาวฟินแลนด์ผู้ออกแบบสิ่งก่อสร้าง ที่มีลักษณคล้ายไส้เดือน ตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่ง ชายหาดเมืองเวนดู ประเทศเบลเยี่ยม แนวคิดของการสร้างส่ิ่งที่คลุมเครือของศิลปะและสถาปัตยกรรม ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน และเป็นธรรมชาติ ตัวอาคารจึงผลิตและถักทอจากต้นตะไคร้บก สามารถรองรับกิจกรรมสำหรับผู้คนที่มาพักผ่อนริมหาด ทอดยาวถึง 45 เมตร ทั้งสวยงามและยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใครที่มีโอากาสแวะไป ลองไปปิกนิก นั่งทำสมาธิ ออกกำลังกาย หรือแม้แต่เดินผ่านก็คงน่าสนใจไม่แพ้กัน via:http://www.archdaily.com/223656/sandworm-marco-casagrande/

1333641095 6882922404 0d2df53101 b Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333641102 6882958526 3aa71b4c31 b Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333641112 6883014960 d75fe0c29d b Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333641110 6882973094 41ec76dd66 b Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333641154 7046270823 6c3d71d9b1 b Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333641140 7029079149 5fd8f5eb9d b 1 Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333641135 7029066479 856e6b5dda b Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333641110 6882973094 41ec76dd66 b1 Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333648361 7046324479 c5077111f1 b Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333648356 7029137677 9cd4efff65 b Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

1333641157 sandworm beaufort triennial marco casagrande Sandworm ศิลปะจากการทักทอด้วยต้นตะไคร้บก

No more articles