ต้นคริสต์มาสจากถ้วยจานพอร์ซเลน 5,000 ชิ้น ที่ไม่ใช้แล้วของชุมชน 13 - christmas tree

ต้นคริสต์มาสจากถ้วยจานพอร์ซเลน 5,000 ชิ้น ที่ไม่ใช้แล้วของชุมชน

Porcelain Christmas Tree Made of 5000 Plates
by IEVA
ดูเหมือนความนิยมในการ สร้างต้นคริสตมาสกันเองในเมืองต่างจากวัสดุเหลือใช้ ไม่ต้องตัดต้นไม้ นับวันก็จะได้รับความนิยมมากขึ้น เมื่อปีที่แล้วเราเสนอ ต้นคริสต์มาสจาก ขวดสไปร์ตใช้แล้ว 40,000 ใบ ที่ลิทัวเนีย ปีนี้ก็มีอีกที่เบลเยี่ยม ในเมืองชื่อ Hasselt เป็นต้นคริสตมาสที่ชุมชนร่วมกันสร้างจาก ถ้วย จาน พอร์ซเลน (porcelain) จำนวน 5,000 ใบ เป็นต้นคริสต์มาสสูง 30 ฟุต ถ้วยจานพอร์ซเลนทั้งหมดรวบรวมได้มาจากผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองราว 3,000 กว่าครอบครัว ที่เลือกถ้วยจานก็เพื่อที่จะสื่อด้วยว่า ที่นี่ เป็นเมืองแห่งรสชาติของอาหาร ..the Capital of Taste
ผู้อยู่เบื้องหลังไอเดีย และเป็นผู้ลงมือในการจัดทำ ก็คือ Inge Vanluyd an Stefan Vanberge จากบริษัทของเบลเยี่ยม ที่ชื่อว่า mooz เขาให้คำอธิบายถึงที่มาของแนวคิดว่า … “ที่บ้าน เราต่างก็มีจาน และถ้วยเก่าที่เหลือ อยู่ และไม่เข้าพวกกับถ้วย จานที่มีอยู่ มันถูกเก็บไว้เฉยๆในตู้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ก็เพียงแต่ทุกคน เอาถ้วยจานเหล่านี้มารวมๆกัน เราก็สามารถทำอะไรที่สร้างสรรค์ได้ อย่างต้นคริสตมาสต้นนี้” เป็นการร่วมกันสร้างต้นคริสต์มาสของชุมชนที่ไม่เลวเลย ได้เนื้อหาที่ต้องการสื่อ ได้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน และยังได้รักษาชีวิตของต้นไม้ไว้ :)


25551218-152104.jpg

25551218-152119.jpg

25551218-152213.jpg

25551218-152220.jpg

25551218-152138.jpg

ที่มา : http://www.demilked.com