เลียนแบบภาพศิลปินดังบนขนมปัง..The Art Toast Project 13 - Art toast

เลียนแบบภาพศิลปินดังบนขนมปัง..The Art Toast Project

Playing with Food: The Art Toast Project from Ida Frosk


Ida Skivenes ศิลปินบน Instagram ชาวนอร์เวย์ ที่สร้างสรรค์รูปภาพ เลียนแบบภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียง บนขนมปัง เธอเรียกงานชุดนี้ว่า The Art Toast Project ขณะนี้มีอยู่ทั้งสิ้น 15 ชิ้นงาน หรือ 15 แผ่น ทุกชิ้นงาน เมื่อสร้างสรรค์เสร็จถ่ายภาพขึ้น อินสตาแกรม เธอก็จะต้องทานมันด้วยตัวเอง ทุกแผ่น ไปชมผลงานกันเลยค่ะ

25560914-160013.jpg

25560914-160020.jpg

25560914-160026.jpgCovergence by Jackson Pollock, 1952

25560914-160032.jpg

25560914-160037.jpgThe Son of Man by Rene Magritte, 1946

25560914-160042.jpg

25560914-160047.jpgSunflowers by Vincent Van Gogh, 1888-89

25560914-160055.jpg

25560914-160100.jpgSelf Portrait Dedicated to Dr. Eloesser by Frida Kahlo, 1940

25560914-160105.jpg

25560914-160113.jpgThe Scream by Edvard Munch, 1895

ที่มา : http://www.visualnews.com/2013/09/13/playing-food-art-toast-project-ida-frosk/