"paper pulp helmet" หมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับจักรยาน ด้วยไอเดียรักษ์โลก 13 - Paper Pulp Helmet aims

“paper pulp helmet” หมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับจักรยาน ด้วยไอเดียรักษ์โลก

หมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับจักรยาน “paper pulp helmet” นี้้ เป็นผลงานที่สร้างสรรค์มาจากการนำกระดาษหนังสือพิมพ์เ่ก่ามารีไซเคิล ในโปรเจ็กต์ที่ชื่อว่า “paper pulp helmet” โดย Bobby Petersen, Tom Gotteller, และ Edward Thomas 3 นักออกแบบรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัย Royal College of Art ซึ่งพวกเขาสังเกตเห็นว่า ปริิมาณของหมวกกันน็อกในโครงการจักรยานให้เช่าของรัฐบาลมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้นำกระดาษหนังสือพิมพ์เหลือใช้มาเเช่น้ำและปั่นให้ยุ่ยจนกลายเป็นเยื่อกระดาษ จากนั้นผสมสารออร์แกนิกชนิดพิเศษลงไป ซึ่งสารที่ว่าจะทำให้หมวกกันน็อกสามารถทนน้ำได้นาน 6 ชั่วโมง แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นหมวกกันน็อก นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ นักปั่นได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย via:http://www.designboom.com/design/this-paper-pulp-bike-helmet-can-save-your-life/

paper-pulp-helmet-RCA-designboom02

paper-pulp-helmet-RCA-designboom03

paper-pulp-helmet-RCA-designboom04

paper-pulp-helmet-RCA-designboom05

paper-pulp-helmet-RCA-designboom06