หมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับจักรยาน “paper pulp helmet” นี้้ เป็นผลงานที่สร้างสรรค์มาจากการนำกระดาษหนังสือพิมพ์เ่ก่ามารีไซเคิล ในโปรเจ็กต์ที่ชื่อว่า “paper pulp helmet” โดย Bobby Petersen, Tom Gotteller, และ Edward Thomas 3 นักออกแบบรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัย Royal College of Art ซึ่งพวกเขาสังเกตเห็นว่า ปริิมาณของหมวกกันน็อกในโครงการจักรยานให้เช่าของรัฐบาลมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้นำกระดาษหนังสือพิมพ์เหลือใช้มาเเช่น้ำและปั่นให้ยุ่ยจนกลายเป็นเยื่อกระดาษ จากนั้นผสมสารออร์แกนิกชนิดพิเศษลงไป ซึ่งสารที่ว่าจะทำให้หมวกกันน็อกสามารถทนน้ำได้นาน 6 ชั่วโมง แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นหมวกกันน็อก นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ นักปั่นได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย via:http://www.designboom.com/design/this-paper-pulp-bike-helmet-can-save-your-life/

paper pulp helmet RCA designboom02 450x539 paper pulp helmet หมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับจักรยาน ด้วยไอเดียรักษ์โลก

paper pulp helmet RCA designboom03 450x556 paper pulp helmet หมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับจักรยาน ด้วยไอเดียรักษ์โลก

paper pulp helmet RCA designboom04 450x336 paper pulp helmet หมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับจักรยาน ด้วยไอเดียรักษ์โลก

paper pulp helmet RCA designboom05 450x514 paper pulp helmet หมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับจักรยาน ด้วยไอเดียรักษ์โลก

paper pulp helmet RCA designboom06 450x442 paper pulp helmet หมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับจักรยาน ด้วยไอเดียรักษ์โลก

No more articles