เส้นทางรถไฟในประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด Pacific Surfliner เป็นเส้นทางรถไฟที่วิ่งระหว่างแซนดีเอโก กับ ซานลุยส์โอบิสโป รัฐแคลิฟอร์เนีย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดสายมีระยะทาง 563 กิโลเมตร ใช้เวลาในการวิ่งเป็นเวลา 8 ชั่วโมง 15 นาที เปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2000

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

lazy placeholder Pacific Surfliner หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ดีที่สุด

 

No more articles