OLTU ตู้เย็นที่ยืดอายุผักผลไม้ให้สดใหม่ ด้วยความร้อนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร 13 -

OLTU ตู้เย็นที่ยืดอายุผักผลไม้ให้สดใหม่ ด้วยความร้อนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร

Fabio Molinas นักออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial designer) ได้ออกแบบตู้เย็นแนวคิดใหม่ ที่มีเป้าหมายให้การเก็บผัก และผลไม้มีความสดใหม่ยาวนานขึ้น ทำให้ตู้เย็นแบบเก่าจึงไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุด ในการเก็บผักผลไม้ Fabio Molinas จึงออกแบบ OLTU ตู้เย็นแบบใหม่


OLTU มีกล่องที่ทำจากเซรามิคอยู่ด้านบน ที่ซึ่งความร้อนจากตู้เย็นระบายออกมา ซึ่งเป็นความสูญเปล่าอย่างยิ่ง Fabio Molinas จึงนำเอาความร้อนที่ออกมานั้น มาทำให้กล่องเซรามิคเย็นลงโดยใช้วิธีการระเหยของน้ำ ความร้อนจะทำให้ผนังดิน2 ชั้นที่มีน้ำอยู่ตรงกลาง มีอุณหภูมิลดลง และมีอุณหภูมิ และความชื้น ที่เหมาะสมกับพืชผักผลไม้
นับเป็นความริเริ่มที่ดี เพราะนอกจากจะรักษาอายุของผักผลไม้ให้ยาวนานขึ้นแล้ว ยังช่วยนำความร้อน ที่ออกมาจากตู้เย็นมาใช้ประโยชน์ด้วย

25560830-093502.jpg

25560830-093508.jpg

25560830-093514.jpg

25560830-093520.jpg

25560830-093528.jpg

25560830-093533.jpg

25560830-093538.jpg

ที่มา : design-milk.com/oltu-by-fabio-molinas