หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 13 - จังหวัดน่าน

หลงรัก…หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ

ไม่มาก ไม่น้อย กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอย่างงดงาม

นั่นคือความรู้สึกของฉันที่มีต่อหอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เอกชนบนพื้นที่ 13ไร่ ริมทางถนนเมืองน่าน


หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 14 - จังหวัดน่านหลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 15 - จังหวัดน่าน

ถ้าหากวัดจากปริมาณผู้คนแล้ว น่านมีจำนวนประชากรประมาณสี่แสนปลาย ๆ  ไม่ใช่เมืองเศรษฐกิจ ที่มีประชากรหนาแน่น จึงนับเป็นเรื่องพิเศษที่มีหอศิลป์แสดงงานศิลปะร่วมสมัยขนาดใหญ่และที่สำคัญเป็นของเอกชนอีกด้วย

ไม่มีใครขอให้ทำหอศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้ขอร้อง จังหวัดไม่ได้ขอร้อง เพื่อนฝูงไม่ได้ขอร้อง  นั่นเป็นคำให้สัมภาษณ์ของ วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่าน ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่านที่ฉันอ่านเจอจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง  เหตุผลที่เขาสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาตั้งใจให้เด็ก ๆ และคนในพื้นที่ได้มีโอกาสสัมผัส และเรียนรู้งานศิลปะต่าง ๆ จากศิลปินระดับชาติ  และระดับท้องถิ่นทัดเทียมกับคนในกรุงเทพ รวมทั้งผู้คนที่ได้มาเยือนเมืองน่านจะได้สัมผัสงานเหล่านั้น เชื่อมโยงกับงานศิลปะท้องถิ่นที่มีรากเหง้าเข้มแข็ง  และธรรมชาติที่งดงามของเมืองน่าน

หลังจากได้เข้าไปชมงานที่จัดแสดงภายใน  และเดินชมบรรยกาศโดยรอบ  หอศิลป์แห่งนี้ตอบโจทย์ตามที่ศิลปินผู้ก่อตั้งได้ตั้งใจไว้อย่างครบถ้วน

อาคารแสดงงานที่ออกแบบโปร่งโล่ง  อากาศถ่ายเทสะดวก   รวมทั้งช่องแสงที่สบายตา  ช่วยให้การเดินชมงานศิลปะที่นำมาแสดงเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน  ผู้ที่เข้ามาเยือนนั้นปะปนทั้งผู้ที่สนใจเนื้องานที่แท้จริง และที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเพื่อให้ได้เห็นและผ่านไป… แต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน  ฉันสังเกตเห็นทุกคน ล้วนให้เกียรติและเคารพสถานที่ อาจเป็นเพราะแวดล้อมของภูมิทัศน์ที่สงบงาม ทำให้ไม่มีใครอยากทำลายสุนทรียภาพที่เป็นอยู่นั้น

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 16 - จังหวัดน่าน
ด้านหน้าทางเข้าห้องแสดงงาน

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 17 - จังหวัดน่าน

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 18 - จังหวัดน่านหลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 19 - จังหวัดน่าน

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 20 - จังหวัดน่าน
บทกวีที่ระลึกจากเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ด้านบนของอาคารหอศิลป์  ผลงานที่สะดุดตาเห็นจะเป็นภาพล้อเลียนภาพกระซิบรักบรรลือโลกอันเป็น ภาพจิตรกรรมฝาผนังการหยอกล้อของชายหนุ่มหญิงสาวชาวพม่าภายในอุโบสถวัดภูมินทร์ ที่ได้กลายเป็นภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดน่าน  ศิลปินผู้ก่อตั้งได้วาดภาพล้อเลียนภาพดังกล่าวเป็นภาพฝรั่งมาเที่ยวกระซิบรักเป็นการสร้างสรรค์งานสมัยใหม่เชื่อมโยงกับงานศิลปะท้องถิ่นดั้งเดิม

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 21 - จังหวัดน่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักในอุโบสถวัดภูมินทร์
หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 22 - จังหวัดน่าน
ภาพ “ปู่ผรั่ง-ญ่าฝรั่ง” ศิลปิน วินัย ปราบริปู

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 23 - จังหวัดน่าน

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 24 - จังหวัดน่าน
ภาพกระซิบรัก พระราชทานให้กับเรือนจำชั่วคราว เขาน้อย ปัจจุบันแสดงที่หอศิลป์ริมน่าน

จากกระซิบรักถึงตะโกน

และที่สนุกคือพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดน่านเมื่อปีพ.ศ. 2554 ได้วาดภาพกระซิบรักพระราชทานให้กับเรือนจำชั่วคราว เขาน้อย และเมื่อได้เสด็จมายังหอศิลป์ริมน่านทอดพระเนตรภาพวาดล้อเลียนกระซิบรักบรรลือโลกเป็นภาพฝรั่งกระซิบรักกัน ด้วยพระอารมณ์ขันจึงวาดภาพ ตะโกน ล้อเลียน โดยในภาพผู้ชายไว้ผมทรงโมฮอร์กทำท่าตะโกน โดยมีผู้หญิงใส่ผ้าถุงทำท่าเอามือป้องหูรับฟัง และทรงเขียนคำว่า “ตะโกน” ไว้ในรูปภาพ โดยทรงอธิบายว่า “ต้องตะโกนกัน เพราะกระซิบไม่ได้ยินแล้ว อายุมากกันแล้ว”

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 25 - จังหวัดน่าน
ภาพฝีพระหัตถ์ “ตะโกน”

แรกนั้นภาพกระซิบรักที่ทรงวาดได้แขวนแสดงที่เรือนจำชั่วคราว แต่ต่อมาทางเรือนจำได้ยกให้หอศิลป์ริมน่าน เพื่อที่ประชาชนจะได้เห็นทั้งภาพตะโกน และภาพกระซิบรักเคียงคู่กัน


หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 26 - จังหวัดน่าน
ภาพ “พิจารณา” และ “ครุ่นคิด” ศิลปิน วินัย ปราบริปู
หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 27 - จังหวัดน่าน
ภาพ “เจ้าเมืองน่าน” ศิลปิน วินัย ปราบริปู

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 28 - จังหวัดน่าน

เฮือนเพื่อเชิดชูเกียรติหนานบัวผัน

นอกจากอาคารหอศิลป์แล้ว ยังมี “เฮือนหนานบัวผัน”  สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ “หนานบัวผัน”  ศิลปินผู้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ (แน่นอนว่าเป็นผู้วาดภาพกระซิบรักบรรลือโลก)  วัดหนองบัว โดยภาพในเรือนแสดงเป็นภาพถ่ายจากจิตรกรรมฝาผนังจากวัดภูมินทร์ วัดหนองบัว รวมถึงจิตรกรรมฝาผนังที่สำคัญอื่นในเมืองน่าน จัดแสดงอย่างถาวร เพื่อเป็นสถานที่ตามรอยจิตรกรรมเมืองน่านที่สมบูรณ์

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 29 - จังหวัดน่าน

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 30 - จังหวัดน่าน

ภายในบริเวณหอศิลป์ยังมีร้านกาแฟตรงเฮือนศรีนวล และเฮือนยอดหล้า ให้ผู้มาเยือนได้นั่งชมทิวทัศน์รอบนอก และหากอยากสนับสนุนทางหอศิลป์ที่เก็บค่าเข้าชมเพียงคนละ 20 บาท  สามารถเลือกซื้อสินค้าเชิงศิลป์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานจิตรกรรมฝาผนังเมืองน่าน และของที่ระลึกกระจุกกระจิก ติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้

หลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 31 - จังหวัดน่านหลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 32 - จังหวัดน่านหลงรัก...หอศิลป์ริมน่าน หอศิลป์เพื่อคนท้องถิ่นได้เรียนรู้งานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ 33 - จังหวัดน่าน

อ้างอิง :  พนิดา สงวนเสรีวานิช .  ‘กระซิบรัก’ ถึง ‘ตะโกน’ พระอารมณ์ขัน สมเด็จพระเทพรัตนฯ. มติชน.
“ไม่มีใครขอร้องให้ผมทำหอศิลป์” วินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้ง “หอศิลป์ริมน่าน”. ผู้จัดการ.