ใครว่าเมืองใหญ่ไม่สามารถแก้ไขผังเมืองได้ เห็นต้องดูเมืองมาดริด Madrid  เป็นตัวอย่าง เพราะเทสบาลเมืองคิดการใหญ่ผลิตโปรเจ็คยักษ์ “Madrid Rio” ที่พลิกโฉมชีวิตชีวาเมืองจากหน้ามือเป็นหลังมือ โดยศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่เลียบ 2 ฝั่งแม่น้ำ Manzanares ซึ่งไหลผ่าน 6 เขตสำคัญ ขอคืนพื้นที่เลียบแม่น้ำ 43 กิโลเมตร ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวยาวเหยียดแล้วขุดอุโมงค์ใต้ดินให้รถวิ่ง มีทั้งทางเดินเท้า ทางจักรยาน สนามเด็กเล่น พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมและสันทนาการต่างๆเชื่อมโยงสู่พื้นที่เศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งมวลชนใหม่ ออกแบบสะพานเก่าที่มีคุณค่าทางประวัคิศาสตร์ไว้ ขุดลอกขุดคลองบำบัดน้ำให้ใสสะอาด ออกแบบการใช้พิ้นที่ใหม่อย่างครบวงจร เพื่อให้ชาวเมืองมาดริดได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกับวิถีที่ยั่งยืน

Jardines Manzanares Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

p de perrault y playa Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

mar.mad apr 11 041 Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

mar.mad apr 11 040 Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

008 puente monumental arganzuela Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

3331 Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

01 madrid rio west8 Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

01puente y Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

madrid rio site city photo 04 Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

mar.mad apr 11 054 Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

plan rc3ado madrid opisi Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืนTopbillede Green and blue recreation Madrid Río 3 Madrid Rio Project ปรับปรุงพื้นใหม่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวกับวิถีที่ยั่งยืน

No more articles