โคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 13 - suzusan-shibori

โคมไฟจากผ้า เทคนิค”Shibori” จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล “Murase”

จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล “Murase” สร้างแรงบันดาลใจให้กับ  “Hiroyuki Murase” ออกแบบโคมไฟเก๋มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกชิ้น เขานำเทคนิค “Shibori” ที่โดยทั่วไปใช้ในการทำให้เกิดลวดลายเฉพาะในการย้อมผ้ามาทดลองทำงานประติมากรรม 3 มิติ การพัน มัด การผูก และการเย็บผ้าที่จะทำเป็นโคมไฟก่อนที่จะผ่านกระบวนการอบไอน้ำ และกระบวนการเคมี ให้ผ้านั้นคงรูป และนำมาประกอบเป็นโคมไฟ ได้ผลลัพธ์เป็นโคมไฟสุดเท่ในที่สุด ประเพณีดั้งเดิมกับนวัตกรรมที่ล้ำหน้าผสมผสานกันเป็นผลงานสร้างสรรค์ ในแบบฉบับของดีไซน์เนอร์แดนปลาดิบที่ใครๆเห็นก็ต้องยกนิ้วให้ ลองเข้าไปชมผลงานรูปแบบอื่นๆ อาทิ ผ้าพันคอ เครื่องประดับจากผ้า ได้ที่  http://www.suzusan-shibori.com


โคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 14 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 15 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 16 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 17 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 18 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 19 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 20 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 21 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 22 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 23 - suzusan-shiboriโคมไฟจากผ้า เทคนิค"Shibori" จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล "Murase" 24 - suzusan-shibori