จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล “Murase” สร้างแรงบันดาลใจให้กับ  “Hiroyuki Murase” ออกแบบโคมไฟเก๋มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกชิ้น เขานำเทคนิค “Shibori” ที่โดยทั่วไปใช้ในการทำให้เกิดลวดลายเฉพาะในการย้อมผ้ามาทดลองทำงานประติมากรรม 3 มิติ การพัน มัด การผูก และการเย็บผ้าที่จะทำเป็นโคมไฟก่อนที่จะผ่านกระบวนการอบไอน้ำ และกระบวนการเคมี ให้ผ้านั้นคงรูป และนำมาประกอบเป็นโคมไฟ ได้ผลลัพธ์เป็นโคมไฟสุดเท่ในที่สุด ประเพณีดั้งเดิมกับนวัตกรรมที่ล้ำหน้าผสมผสานกันเป็นผลงานสร้างสรรค์ ในแบบฉบับของดีไซน์เนอร์แดนปลาดิบที่ใครๆเห็นก็ต้องยกนิ้วให้ ลองเข้าไปชมผลงานรูปแบบอื่นๆ อาทิ ผ้าพันคอ เครื่องประดับจากผ้า ได้ที่  http://www.suzusan-shibori.com

lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase lazy placeholder โคมไฟจากผ้า เทคนิคShibori จากงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูล Murase

 

No more articles