La Liart Coffee กาแฟหัวใจกรีน 13 - cafe

La Liart Coffee กาแฟหัวใจกรีน

La Liart Coffee (ละเลียดคอฟฟี่) แบรนด์กาแฟคนไทย คัดสรรเมล็ดพันธุ์กาแฟจากแหล่งที่ใช้วิธีการปลูกแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติ เริ่มเปิดด้วยเมล็ด “Mae J๋am” เมล็ดกาแฟจากดอยแม่แจ๋ม ดอยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ในจังหวัดเชียงใหม่  และเป็นเขตเชื่อมต่อของสามจังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำกกและแม่น้ำปิง


11133729_853207191413160_6068300472091336084_n

10659004_755153287885218_736111381606571098_o

10666057_728966177170596_2824335995809933361_n

10517671_723888571011690_3262334163071145565_o

เมล็ดกาแฟนี้เป็นสายพันธุ์อะราบิก ปลูกโดยเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าด้วยวิธีการปลูกแซมเข้าไปในผืนป่า ไม่ใช่การตัดไม้ทำลายป่าเพ่ือทำไร่กาแฟที่หวังผลผลิตจำนวนมาก หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการปลูกภายใค้ร่มเงา ไม้ใหญ่ (Shade Grown Coffe) ที่ให้ร่มเงาในฤดูร้อนและมีอากาศเย็นสบาย ชุ่มชื้นตลอดปี เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นกาแฟ เกษตรกรไม่ต้องไม่แย่งชิงน้ำบนแหล่งต้นน้ำ อีกทั้งเศษใบไม้ที่ทับถมกันในผืนป่ายังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพดี รสชาติหอมกรุ่น และยังคงระบบนิเวศของป่าให้อยู่ยั่งยืนต่อไป สนใจเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Laliartcoffee โทร.089-142-8203

1911023_634010569999491_1659524649_o

n3

1926845_639562802777601_307093191_n

j5

1545798_616742315059650_771155199_n

10712709_758868700847010_98937049748227009_n

1235

n1

13030_853206998079846_4595934604226873252_n