Jar RGB..โคมไฟขวด 13 -

Jar RGB..โคมไฟขวด

Jar RGB – Arik Levy


Jar RGB เป็นโปรเจ็คโคมไฟโดยเชื่อมต่อขวดแก้วสีสันสวยงาม และบางเฉียบที่ใช้วิธีเป่่าในการผลิต และใช้ไอเดียในการผสมสีแบบ RGB แสงไฟที่เห็นมาจากขวดสีขาวเพียงใบเดียวที่ส่องผ่านขวดแก้วสีสันต่างๆที่ลายล้อม เกิดการผสมสีผ่านแก้วสีต่างๆ ..สวยงามค่ะ

25560419-172757.jpg

25560419-172808.jpg

25560419-172814.jpg

25560419-172822.jpg

25560419-172843.jpg

25560419-172854.jpg

25560419-172903.jpg

25560419-172912.jpg

25560419-172926.jpg

Above: photograph by Dezeen
ที่มา : www.dezeen.com