The interiors that combine staircases with bookshelves. “The idea was to maximise the sense of space as well as keeping a simple and efficient layout,”
London based Studio Craft Design led by Hugo D’Enjoy and Armando Elias has transformed a loft space in Camden into a bright and dynamic living-working space.

ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามงานตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่เล็ก ที่เราเคยนำเสนอมา จะเห็นได้ว่า มีแนวคิดเหมือนๆกัน ที่นักออกแบบหันมาใช้ประโยชน์จากบันได เป็นที่เก็บของรวมถึงผนังข้างบันไดด้วย นอกจากนั้น ก็มีการนำห้องน้ำไปไว้ตรงส่วนกลาง เพื่อให้เป็นผนังกั้นห้องไปด้วยในตัว บ้านหลังนี้ก็เช่นกัน ออกแบบโดย Craft Design สตูดิโอออกแบบสัญชาติบริทิช ได้ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเก่า ให้กลายที่พักอาศัย มีการใส่ห้องน้ำไว้ตรงส่วนกลางเพื่อแบ่งพื้นที่ครัว และรับประทานอาหารออกจากห้องรับแขก ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้เกิดพื้นที่เพิ่มสำหรับห้องนอนในชั้นบน

ผนังด้านหนึ่งถูกทำให้เป็นชั้นหนังสือทั้งหมด เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของสำหรับ 3พื้นที่ใช้สอย คือ ห้องครัว ห้องรับแขก และ ห้องนอน มีบันไดที่ทำหน้าที่เป็นชั้นเก็บของไปด้วยนำขึ้นไปสู่ห้องนอนในชั้นบน

“แนวคิดในการออกแบบทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับการอยู่อาศัย ในขณะเดียวกันก็ต้องดูเรียบง่าย และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด” Hugo D’Enjoy และ Armando Elias ผู้ออกแบบพูดถึงแนวคิดของการออกแบบบ้านหลังนี้

ผู้ออกแบบเลือกใช้วัสดุไม้เป็นพื้น และผนังสีขาวเรียบๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยได้แต่งแต้มสีสันกันเอง จากหนังสือ และของสะสมอื่นๆที่วางลงบนชั้น

25560714 103543 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103552 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103600 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103608 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103617 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103624 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103635 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103645 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103658 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103711 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103728 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103734 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103739 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

25560714 103745 ผนังและบันได เป็นชั้นวางของ ห้องน้ำเป็นผนังกั้นห้องและมีห้องนอนข้างบน..เพิ่มพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆ

Photography is by Craft Design.

อ่านเพิ่มได้ที่ : http://www.dezeen.com

No more articles