การแบ่งกั้นพื้นที่ ให้เป็นสัดส่วน สามารถทำได้หลากหลายวิธี และวัสดุ สามารถทำเป็นแบบชั่วคราว และปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆ ตามความต้องการใช้สอยและสไตล์การตกแต่งที่ต้องการ
วัสดุเพื่อการแบ่งกั้นพื้นที่จึงนับเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตกแต่ง วันนี้ เราจะมาลองดูไอเดีย กันว่าจะใช้อะไรมาแบ่งกั้นพื้นที่ได้บ้าง หลากหลายสไตล์ค่ะ

25560424 141435 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560424 144952 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560424 145029 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 100325 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 100655 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 102558 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 102913 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

 

25560429 103517 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 103807 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

 

25560429 103038 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

 

25560424 145001 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 104524 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 104701 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 105145 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 105655 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 110159 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 111352 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

25560429 111442 ไอเดียกั้นห้อง..ใช้อะไรได้บ้าง

No more articles