แม้ความเฟื่องฟูจะเกิดขึ้นในวงการอินเทอร์เน็ตอย่างไร แต่ก็ยังมีประชากรโลกราว 2 ใน 3 หรือ 5,000 ล้านคนที่ยังด้อยโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต กูเกิ้ล Google จึงสร้างโครงการที่มีชื่อว่า “LOON” นำเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสั่งขึ้นบันลลูน Google’s Balloon ลอยขึ้นไปบนฟ้า ซึ่งมีระยะทาง 20 กิโลเมตรในพื้นที่ห่างไกล เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ที่ยังด้อยโอกาส https://plus.google.com/+ProjectLoon/photos

00G GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

google project loon GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

20140227 3B6B0524 1 GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

20140227 3B6B0762 1 GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

20130726 IMG 2610 GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

00N GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

011 GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

20140528 G0041314 GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

005 GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

projectloon 151138338673 640x360 GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

 

No more articles