คุณรู้หรือไม่ว่า ในแต่ละปี มีก้อนสบู่ถึง 2.6 ล้านก้อนถูกทิ้งจากโรงแรม 4.6 ล้านแห่งทั่วอเมริกา ในขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งมีเด็กๆอีกหลายล้านคนไม่มีสบู่ใช้เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี นาย Derrek Kayonko ชายผู้ลี้ภัยชาวอูกันดาในสหรัฐอเมริกา จึงจัดตั้ง The Global Soap Project เพื่อรับบริจาคสบู่เหลือทิ้งจากโรงแรมต่างๆทั่วโลกโดยสบู่เหลือทิ้งจากโรงแรมต่างๆทั่วโลกทั้งหมดจะนำไปผ่านกระบวนการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ แล้วหลอมขึ้นมาเป็นสบู่ก้อนใหม่ แจกจ่ายไปยังพื้นที่ขาดแคลนทั่วโลก ซึ่งทางโครงการจะเป็นผู้ประสานงานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่นนั้น เพื่่อส่งสบู่ไปถึงยังแหล่งที่ต้องการจริงๆแถมสบู่บางส่วนยังแบ่งปันให้คนไร้บ้านไปใช้อีกด้วย  http://www.globalsoap.org/

globalsoap 0 The Global Soap Project สบู่เหลือทิ้งที่มีคุณค่าmaren global soap project The Global Soap Project สบู่เหลือทิ้งที่มีคุณค่า

Malawi Mothers The Global Soap Project สบู่เหลือทิ้งที่มีคุณค่า

homepage1 The Global Soap Project สบู่เหลือทิ้งที่มีคุณค่าGlobal Soap Project info The Global Soap Project สบู่เหลือทิ้งที่มีคุณค่า

ac7fc51c6116de44f4047bbbc1f07f7d The Global Soap Project สบู่เหลือทิ้งที่มีคุณค่า

No more articles