ประติมากรรมจากขวดพลาสติกใช้แล้วบนหาดทราย 13 - plastic bottle

ประติมากรรมจากขวดพลาสติกใช้แล้วบนหาดทราย

Giant Fish Sculptures Made from Discarded Plastic Bottles in Rio


งานประติมากรรมชิ้นนี้ เป็นรูปปลายักษ์ บนหาดBotafogo ในเมือง Rio de Janeiro ประเทศ Brazil ทำจาก ขวดพลาสติกใช้แล้วล้วนๆ เป้นส่วนหนึ่งของการประชุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Conference on Sustainable Development)

ความสวยงาม น่าสนใจของประติมากรรมชิ้นนี้ นอกจากการใช้วัสดุขวดพลาสติกใช้แล้วก็ยังมีการเล่นแสงสีให้แสงจากภายใน ทำให้ในเวลาค่ำคืนได้ภาพที่สวยงามโดดเด่นอยู่บนชายหาด Botafogo

25550723-153216.jpg

25550723-153235.jpg

25550723-153254.jpg

25550723-153317.jpg

25550723-153525.jpg

ที่มา : Source : http://www.thisiscolossal.com/2012/06/giant-fish-sculptures-made-from-discarded-plastic-bottles-in-rio/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+colossal+%28Colossal%29