Farming Kindergarten..โรงเรียนแนวยั่งยืน ให้เด็กๆวิ่งเล่นและเรียนรู้รอบๆสวนผัก 13 - green building

Farming Kindergarten..โรงเรียนแนวยั่งยืน ให้เด็กๆวิ่งเล่นและเรียนรู้รอบๆสวนผัก

Farming Kindergarten by Vo Trong Nghia Architects


หลังคารูปคล้ายปมของอาคารหลังนี้ คือสวนปลูกผักของโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนาม Vo Trong Nghia Architects ซึ่งมีกำหนดสร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2013 ในเมือง Dong Nai ประเทศเวียดนาม

The Farming Kindergarten ถือเป็นต้นแบบของการออกแบบโรงเรียนแนว sustainable school ให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีที่จะปลูกอาหารให้กับตัวเอง

25570108-183830.jpg

25570108-183844.jpg

25570108-183857.jpg

25570108-183918.jpg

25570108-183932.jpg
หลังคามีลักษณะเป็นพื้นผิวต่อเนื่อง ที่โอบล้อม สนามเด็กเล่นไว้ภายใน 3 สนาม มีทางลาดเทจากจุดบนสุดถึงพื้นขนาดความสูงตึก2 ชั้น ให้ความสะดวกกับเด็กๆและคุณครูในการขึ้นไปยังสวนที่เป็นแปลงเพาะปลูก

” ขณะที่สนามเด็กเล่นที่อยู่ภายในนี้ ให้ความปลอดภัย และความสะดวกสบายสำหรับเด็กๆ หลังคาจะเป็นทางที่นำไปสู่สนามภายในนี้ จะให้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กๆ เวลาที่พวกเขาต้องเดินผ่านมันไป ” เป็นคำกล่าวของสถาปนิก
..เป็นความชาญฉลาดของผู้ออกแบบ ที่ให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่พวกเขาต้องพบเห็นอยู่เสมอ เด็กๆจะได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของแปลงผัก เฝ้าดูการเจริญเติบโต และมีความรักต่อการเพาะปลูก ต่อต้นไม้ โดยไม่ต้องท่องจำ เพราะเป็นวิถีชีวิต ที่เขามองเห็น และเรียนรู้มันอยู่ทุกวัน

ผลงานของ Vo Trong Nghia Architectsมีความโดดเด่นในเรื่อง การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าง Binh Duong School ก็ได้รับรางวัลในหมวดการออกแบบโรงเรียน ในงาน the World Architecture Festival awards เมื่อปีที่แล้ว สำหรับการออกแบบที่ใช้การถ่ายเทอากาศแบบธรรมชาติ เขามีความเชื่อว่า “green buildings” ที่ใช้พลังงานน้อยกว่า คืออนาคตของการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในเวียดนาม

25570108-183949.jpg

25570108-183955.jpg

25570108-184016.jpg

25570108-184027.jpg

25570108-184038.jpg

25570108-184056.jpg

25570108-184108.jpg

Read more at : http://www.dezeen.com/2013/06/28/farming-kindergarten-by-vo-trong-nghia-architects/