ประติมากรรมหลอดทดลอง... "สิ่งที่ว่างเปล่า ก็สามารถเป็นสิ่งที่เต็มได้ในเวลาเดียวกัน" 13 -

ประติมากรรมหลอดทดลอง… “สิ่งที่ว่างเปล่า ก็สามารถเป็นสิ่งที่เต็มได้ในเวลาเดียวกัน”

Emptyful Sculpture at the Millennium Library Plaza by Pechet Studio


Designer : Pechet Studio
Photography by Gerry Kopelow

ประติมากรรมด้านหน้าของห้องสมุด Millennium Library Plaza ชิ้นนี้ ไม่ธรรมดาจริงๆ มันหยุดสายตาของคนที่ผ่านไปมาในเวลาค่ำคืนได้อย่างดี หน้าตาดูเป็นหลอดทดลองขนาดยักษ์ ที่เราคุ้นเคยในห้องทดลอง แต่สวยงามและเติมเต็มจินตนาการแบบงานศิลปะที่ดี ได้ความรู้สึกของวิทยาศาตร์ ที่มีคุณค่าทางศิลปะไปด้วย (ใครว่าศิลปะไปไม่ได้กับวิทยาศาสตร์ ต้องมาดูงานชิ้นนี้)
งานชิ้นนี้ได้รับรางวัลการแข่งขันนานาชาติสำหรับการสร้างงานศิลปในที่สาธารณะ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและสีสันให้กับเมือง มีขนาดกว้าง31ฟุต และสูง 35ฟุต ประกอบด้วย RGB LED ที่ให้แสงและสีสันสวยงาม ผ่านมม่านน้้า โดยมี lighting fog ช่วยสร้างบรรยากาศและแสงสี
เห็นแบบนี้ งานชิ้นนี้ใช้เงินมากถึง ครึ่งล้านดอลลาร์ และไก้รับการสนับสนุนจาก รัฐบาลแคนนาดา และเมืองนี้
มันสะท้อนความคิดที่ว่า “สิ่งที่ว่างเปล่า ก็สามารถเป็นสิ่งที่เต็มได้ในเวลาเดียวกัน” (ฟังดูเป็นปรัชญาตะวันออกมากๆเลยนะ แบบหยินหยางทำนองนั้น) ก็เหมือนกับเวลาที่คุณมาที่ Winnipeg ในครั้งแรก คุณอาจคิดว่าที่นี่มันว่างเปล่า ไม่มีอะไร แต่จริงๆแล้ว เมืองนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ …ไม่เลวเเลยนะ..ทำให้เกิดสนใจเมืองนี้ขึ้นมาทันที

25551102-200932.jpg

25551102-200937.jpg

25551102-200942.jpg

25551102-200947.jpg

25551102-200953.jpg

25551102-203549.jpg

ที่มา : www.tuvie.com