พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี พบกับประวัติความเป็นมาของเซรามิกเมืองลำปางพร้อมเรื่องเล่าขานของ นายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง และชมวิธีการผลิต จานามเซรามิกที่ยังคงใช้ความละเอียดของงานฝีมือในทุกขั้นตอน และที่พลาดไม่ได้คือ เตามังกรแบบดั้งเดิมสำหรับเผาเซรามิกด้วยวิธีแบบดั้งเดิมแบบเก่าๆ และการเลือกซื้อเซรามิกคุณภาพดีในราคาถูก ที่ตั้ง 32 ถ.วัดจองคำ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.054-351099 ต่อ 103 และเว็บไซต์ http://www.dhanabadeeceramicmuseum.com/index.php และทาง Facebook: https://www.facebook.com/DhanabadeeCeramicMuseum

11 พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

maxresdefault พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

10999580 750414935076772 8940947952848808166 n พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

144 พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

10850008 678927262225540 185605832957776306 n พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

11034331 725211734263759 2141238471358120780 o พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

905901 696704270447839 8426741934576407626 o พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

2 พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

18 พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

1526886 612422432144915 169222963 n พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

1604953 612423158811509 623895439 n พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

13 พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

141 พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

18s พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

2 1 พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง

No more articles