fbpx

Dhanabadee Ceramic Museum

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน "ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง" 2 - Dhanabadee Ceramic Museum

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เรื่องเล่าขาน “ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง”

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี พบกับประวัติความเป็นมาของเซรามิกเมืองลำปางพร้อมเรื่องเล่าขานของ นายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ผู้บุกเบิกเซรามิกเมืองลำปาง และชมวิธีการผลิต จานาม...