ศิลปิน และเจ้าของร้านในเว็บขายงานฝีมืออย่าง Etsy ชื่อว่า Katie Bradley อยากเห็นเต่ามีสีสันสวยงาม และหามันได้ง่ายขึ้น ก็เลยถักเสื้อไหมพรมให้กับสัตว์เลี้ยงเลือดเย็น อย่างเต่า ไปดูกันเลยค่ะ ว่าถูกใจชุดไหน ถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านของเธอ โดย 10% ของรายได้ จะมอบให้กับ องค์กรที่ช่วยเหลือสัตว์เลื้อยคลานนานาชาติ หรือ International Reptile Rescue ในเมือง Canby Oregon

tortoise cozie ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie blue ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie blue green ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie flower ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie mohawk ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie overhead ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie propeller ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie purple ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie purple green ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie red and white ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie white ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie white flower ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

tortoise cozie yellow flower ถ้กเสื้อไหมพรมให้เต่าน้อย

Read more: Adorable Crocheted Cozies Make Pet Turtles Stand Out tortoise cozy propeller

No more articles