Book Forest เป็นไอเดียดีๆในการแลกเปลี่ยนหนังสือ ระหว่างคนรักหนังสือ ได้แบ่งปันหนังสือที่ตนรักกับคนที่รักหนังสือด้วยกัน หน้าตาของมันเป็นต้นไม้ มีช่องสำหรับวางหนังสือ ป่าหนังสือนี้ขึ้นอยู่บนถนน Prenzlauer Berg หน้าร้านขายขนมหวานในเมือง Berlin ประเทศเยอรมัน เป็นโครงการที่ชื่อว่า Books Forest by BauFachFrau เป็นส่วนหนึ่งของชมรมแลกเปลี่ยนหนังสือ BookCrossing ซึ่งเป็การนำหนังสือฟรีมาไว้ในที่สาธารณะต่างๆ ทั่วโลก คนในชุมชนสามารถเอาหนังสือที่รักของพวกเขามาวางไว้ใน ป่าหนังสือแห่งนี้ หรือเลือกหนังสือที่พวกเขาต้องการจากลำต้นของต้นไม้เหล่านี้ เป็นเหมือนจุดแลกเปลี่ยนหนังสือนั่นเอง

ทุกวันนี้ป่าไม้หนังสือแห่งนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนหนังสือของคนในชุมชน พวกเขาเอาหนังสือที่อ่านแล้วมาวางไว้และเลือกหนังสือใหม่ที่ยังไม่ได้อ่านไป

ต้นไม้ที่นำมาทำ ป่าหนังสือ ทำจากต้นไม้ที่ตายแล้ว และตัดเป็นหลายๆท่อน เพื่อทำให้ดูเป็นป่า มีการเจาะช่องเพื่อใส่กล่องไม้ เพื่อวางหนังสือ และทำที่ปิดด้วยพลาสติก เพื่อปกป้องหนังสืออีกที

ป่าหนังสือ เป็นการส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านให้กับคนในชุมชน เป็นการให้ความรู้ ให้เห็นถึงห่วงโซ่ของหนังสือ จากป่า มาเป็นกระดาษ และมาเป็นหนังสือ นอกจากผู้คนจะรักการอ่านแล้ว ยังรู้สึกถึงบุญคุณของป่าที่เป็นที่มาของหนังสือทุกเล่ม และให้ความนับถือต่อป่าไม้มากขึ้น โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2006 และกำหนดสิ้นสุดในปี 2008 แต่เพราะทุกคนชอบไอเดียนี้มาก ทุกวันนี้มันก็เลยยังยืนต้น ให้ผู้คนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนหนังสือกันและกันอยู่ ..เป็นไอเดียดีๆ ในการส่งเสริมการอ่าน และยังให้เห็นถึงคุณค่าของป่าไม้อีกด้วย

น่าเอามาทำบ้างนะ….. :D

25550717-144321.jpg

25550717-144326.jpg

25550717-144332.jpg

25550717-144338.jpg

25550717-144344.jpg

25550717-144349.jpg

25550717-144355.jpg

ที่มา : http://inhabitat.com/book-forest-fallen-tree-trunks-transformed-into-a-free-book-exchange-in-berlin/book-tree1-2/?extend=1

ชอบเรื่องราวสร้างสรรค์ กดติดตาม iURBAN ได้ที่นี่
No more articles