Berri Residence by NatureHumaine

บ้านหลังนี้ เป็นตัวอย่างดีๆของการต่อเติมบ้านในลักษณะทาวน์เฮาส์หรือห้องแถวเก่า เมื่อครอบครัวเล็กๆ ต้องการต่อเติมบ้านเก่า ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 ในย่าน Berri street ในเมือง Montréal ให้มีสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัยมากขึ้น ไปดูกันว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ความต้องการหลักๆของครอบครัวก็คือ ต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับการรับประทานอาหารร่วมกันของครอบครัว และใช้เป็นที่สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของคนในครอบครัว …นี่คือหัวใจ และแกนหลักของการต่อเติมบ้านครั้งนี้
ดังนั้นในตรงกลางของส่วนต่อเติมใหม่จึงถูทำให้เป็นบริเวณรับประทานอาหาร มีครัวอยู่ด้วย มีโต๊ะทานอาหารขนาดใหญ่ ตรงกลางห้อง ติดกับหน้าต่างบานใหญ่ รับวิว และแสงจากธรรมชาติ ส่วนของห้องนอนใหญ่อยู่ต่ำกว่าห้องทานข้าว และ รับวิวของสวน
ภายนอกหุ้มห่ออาคารด้วยไม้ และกระจกใส ส่วนภายในใช้สีที่ให้ความสว่าง เน้นความโปร่ง และเปิดโล่งรับแสงสว่างจากทุกด้าน มีกระจกบานใหญ่หลายด้านเพื่อเปิดรับแสง และวิวต้นไม้ด้านนอก
เป็นอีกแบบบ้านที่เหมาะกับการต่อเติมบ้านเก่าในเมือง ของบ้านเรา สวยงาม อยู่สบาย และดูร่วมสมัย ไม่เชย ^ ^

25560610 104352 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 104401 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 104414 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 104424 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 104832 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 104851 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 104900 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 104937 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 104948 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 105000 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

25560610 105017 ต่อเติมบ้านเก่าแบบทาวน์เฮาส์..ให้มีพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นศูนย์กลางของบ้าน

ที่มา : http://www.archdaily.com/360777/berri-residence-naturehumaine/

No more articles