Berlin bike Lamp โคมไฟ D.I.Y จากขยะล้อจักรยาน 13 - DIY

Berlin bike Lamp โคมไฟ D.I.Y จากขยะล้อจักรยาน

img_3_1431431603_8d58ecd14e129cdbac492407f9bcdcdf

ของที่เสียหมดสภาพใช้ว่าจะไร้ค่าและต้องจบชีวิตอยู่บนกองขยะเสมอไป ซึ่งนั่นเป็นอีกเหตุผลที่นักออกแบบ  สร้างสรรค์นำวัสดุที่ไร้ค่ามาพลิกโฉมกลับมาให้มีคุณค่าพร้อมประโยชน์ใช้สอยดีๆได้อีกครั้ง โดยนักออกแบบชื่อ olli meier นักออกแบบชาวเยอรมัน ใช้แนวคิดการ Reuse พลิกล้อจักรยานที่บิดเบี้ยวไม่สามารถใช้งานได้แล้วมาทำเป็นโคมไฟติดเพดาน โคมไฟชิ้นนี้มีถูกตั้งชื่อว่า Berlin bike Lamp


img_1_1431431603_2ffbd57daab12c31cb1822ec839e696f

img_2_1431431603_25071d5f7d4f54104588a67b24795667

ซึ่งชิ้นส่วนหลักเกิดจากโครงล้อจักรยาน 2 ชิ้น ที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อเหล็กหนึ่งเส้น จากนั้นใช้ยางในรถจักรยานมาตกแต่งบริเวณด้านข้างของโคมไฟ พร้อมหลอดไฟให้แสงจำนวน 2 ดวง นักออกแบบขึ้นต้นแบบโคมไฟ เป็นตัวอย่างพร้อมแนบวิธีทำอย่างง่ายๆบนเว็บไซต์ :http://www.olli-meier.de/download/Berlin_Bike_Lamp_copyright_Olli_Meier_2015_E.pdf  โดยทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดการทำโคมไฟได้

Olli_Meier_BBL_paper_3

img_4_1431431603_bcd05aeed6b986f5b32a8c68b32669b3