lazy placeholder Berlin bike Lamp โคมไฟ D.I.Y จากขยะล้อจักรยาน

ของที่เสียหมดสภาพใช้ว่าจะไร้ค่าและต้องจบชีวิตอยู่บนกองขยะเสมอไป ซึ่งนั่นเป็นอีกเหตุผลที่นักออกแบบ  สร้างสรรค์นำวัสดุที่ไร้ค่ามาพลิกโฉมกลับมาให้มีคุณค่าพร้อมประโยชน์ใช้สอยดีๆได้อีกครั้ง โดยนักออกแบบชื่อ olli meier นักออกแบบชาวเยอรมัน ใช้แนวคิดการ Reuse พลิกล้อจักรยานที่บิดเบี้ยวไม่สามารถใช้งานได้แล้วมาทำเป็นโคมไฟติดเพดาน โคมไฟชิ้นนี้มีถูกตั้งชื่อว่า Berlin bike Lamp

lazy placeholder Berlin bike Lamp โคมไฟ D.I.Y จากขยะล้อจักรยาน

lazy placeholder Berlin bike Lamp โคมไฟ D.I.Y จากขยะล้อจักรยาน

ซึ่งชิ้นส่วนหลักเกิดจากโครงล้อจักรยาน 2 ชิ้น ที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อเหล็กหนึ่งเส้น จากนั้นใช้ยางในรถจักรยานมาตกแต่งบริเวณด้านข้างของโคมไฟ พร้อมหลอดไฟให้แสงจำนวน 2 ดวง นักออกแบบขึ้นต้นแบบโคมไฟ เป็นตัวอย่างพร้อมแนบวิธีทำอย่างง่ายๆบนเว็บไซต์ :http://www.olli-meier.de/download/Berlin_Bike_Lamp_copyright_Olli_Meier_2015_E.pdf  โดยทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดการทำโคมไฟได้

lazy placeholder Berlin bike Lamp โคมไฟ D.I.Y จากขยะล้อจักรยาน

lazy placeholder Berlin bike Lamp โคมไฟ D.I.Y จากขยะล้อจักรยาน

No more articles