สะพานที่จะเชื่อมโยงศิลปะสู่สังคม คือหน้าที่ที่ “ขัวศิลปะ” ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับมวลชน เมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย ซึ่ง “ขัว” ในภาษาเหนือ แปลว่า สะพาน ดังนี้ ขัวศิลปะ คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม ด้วยอาคารสองชั้นรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งออกแบบโดยศิลปินผู้ทำงานศิลปะชาวเชียงรายนั่นเอง โทร 08-8418-5431 e-mail: [email protected] via:http://www.artbridgechiangrai.org/home/history/ Facebook:https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai

10414510 707992732605052 3511987562039964467 n Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

11 Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

A8 Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

a1 Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

A10 Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

A5 Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

A7 Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

A6 Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

A2 Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

45 Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

ggr Art Bridge Chiangrai ขัวศิลปะ จ.เชียงราย

No more articles