อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 13 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน…a feast for the senses

งานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ เล่นเส้นสาย รูปทรง และสีสันได้สวยงามน่าสนใจ สมกับที่เป็น Centre for Film and Visual Media มีชื่อว่า Birkbeck Centre for Film and Visual Media ภายใน University of London มีการออกแบบภายในให้มีเส้นสายแบบซิกแซก ในอาคารขนาด 2 ชั้น ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ดิจิทัล ห้องฉายภาพยนตร์ สำนักงาน ห้องสัมนา ที่นั่งชั้นพิเศษ และพื้นที่เปิดสำหรับการพบปะสังสรรค์ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ


สถาปนิกผู้ออกแบบกล่าวถึงโครงการนี้ว่า ” วัตถุประสงค์หลักของโครงการ ก็เพื่อสร้าง อาคารที่เป็นศูนย์กลาง ของความต้องการที่หลากหลายของงานออกแบบ รองรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และอยู่ได้อย่างยั่งยืน ..เราต้องการสร้างสถานที่ ที่ทำให้เกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์ และความคิด สำหรับการศึกษาภาพยนตร์ และ Visual Media เราตั้งใจให้งานชิ้นนี้ เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และสีสัน เป็นแหล่งรวมของทุกประสาทสัมผัสอย่างแท้จริง..a feast for the senses

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 14 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 15 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 16 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 17 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 18 - centre for film and visual media

ที่มา : http://www.dailytonic.com/birkbeck-centre-for-film-and-visual-media-by-surface-architects-uk/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dailytonic%2Ffeed+%28Dailytonic%29&utm_content=Google+Reader