fbpx

งานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ เล่นเส้นสาย รูปทรง และสีสันได้สวยงามน่าสนใจ สมกับที่เป็น Centre for Film and Visual Media มีชื่อว่า Birkbeck Centre for Film and Visual Media ภายใน University of London มีการออกแบบภายในให้มีเส้นสายแบบซิกแซก ในอาคารขนาด 2 ชั้น ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ดิจิทัล ห้องฉายภาพยนตร์ สำนักงาน ห้องสัมนา ที่นั่งชั้นพิเศษ และพื้นที่เปิดสำหรับการพบปะสังสรรค์ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ

สถาปนิกผู้ออกแบบกล่าวถึงโครงการนี้ว่า ” วัตถุประสงค์หลักของโครงการ ก็เพื่อสร้าง อาคารที่เป็นศูนย์กลาง ของความต้องการที่หลากหลายของงานออกแบบ รองรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และอยู่ได้อย่างยั่งยืน ..เราต้องการสร้างสถานที่ ที่ทำให้เกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์ และความคิด สำหรับการศึกษาภาพยนตร์ และ Visual Media เราตั้งใจให้งานชิ้นนี้ เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และสีสัน เป็นแหล่งรวมของทุกประสาทสัมผัสอย่างแท้จริง..a feast for the senses

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 3 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 4 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 5 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 6 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 7 - centre for film and visual media

ที่มา : http://www.dailytonic.com/birkbeck-centre-for-film-and-visual-media-by-surface-architects-uk/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dailytonic%2Ffeed+%28Dailytonic%29&utm_content=Google+Reader

No more articles