5-Year-Old Girl With Autism Creates Stunning Paintings

ปัญหาหนึ่งของคนที่เป็น ออติสซึ่ม (Autism) ก็คือความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น และไม่สามารถแสดงออกให้คนอื่นได้เข้าใจ บางทีสิ่งนี้จึงทำให้เด็กผู้หญิงอายุ 5ขวบที่ชื่อว่า Grace คนนี้ สามารถแสดงออก และสื่อสารโดยการใช้สี และวาดภาพได้อย่างสวยงาม อย่างน่าอัศจรรย์ แบบที่เด็กๆปกติในวัยเดียวกับเธอทำไม่ได้
Grace มีความยากลำบากในการสื่อสารด้วยการพูด ในขณะที่เด็กคนอื่นๆสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ แต่เธอเพิ่งกำลังหัดเรียนพูด ในวัย 5ขวบ
คุณแม่ของ Grace ชื่อว่า Arabella Carter Johnson ค้นพบความสามารถพิเศษในการวาดรูป ของเกรซ เมื่อเธอใช้การวาดภาพเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร ในการฝึกการสนทนาให้กับเกรซ
พวกเขาพบว่า เกรซมีความสามารถพิเศษในการวาดภาพ และสามารถมุ่งความสนใจในการวาดภาพได้คราวละนานๆ ถึงประมาณครั้งละ 2 ชั่วโมงในการวาดภาพแต่ละครั้ง นอกจากนั้นเธอยังมีความเข้าใจในการใช้สีและเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสีแต่ละสีได้อย่างเยี่ยมยอด ที่ยากที่จะพบได้ในเด็กในวัยเดียวกัน

IMG 5933 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5932 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ
ครอบครัวของเกรซ นำรูปที่เธอวาดออกประมูลขายในเว็บไซต์ของพวกเขา และนำเงินมอบให้กับหลายหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับ ออติสซึ่ม ลองชมผลงานของเธอดูค่ะ ..แล้วรู้สึกทึ่งเหมือน iUrban บ้างไหม ..
สุดท้าย iUrban อยากฝากไว้ว่าเด็กๆทุกคนมีพรสวรรค์ในตัวเอง หน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเราๆ คือต้องช่วยให้พวกเขาค้นหาศักยภาพในตัวเองให้เจอ และช่วยส่งเสริม แล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีความสุข สามารถพัฒนาศักยภาพในตัวเองไปได้อย่างคาดไม่ถึง แบบเดียวกับเกรซ เด็กหญิง 5 ขวบคนนี้..อย่ามองในสิ่งที่ขาด แต่ให้มองในสิ่งที่มี ส่งเสริมและภูมิใจในสิ่งที่มี :)

More info: irisgracepainting | Facebook (h/t: aplus)

IMG 5930 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5931 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5937 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5936 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5934 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5935 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5938 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5939 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5940 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5941 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5944 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

IMG 5943 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

image24 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

image25 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

image26 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

image27 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

image28 มหัศจรรย์ภาพวาดงดงาม โดยเด็กหญิงออติสติกวัย 5ขวบ

ที่มา : http://www.demilked.com/prodigy-child-painter-autism-iris-grace/

No more articles